Samenwerking verbeteren in mijn team | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerking verbeteren in mijn team

De organisatie vraagt excellente prestaties. Door alles wat er in je team gebeurt, lijk je geen tijd te hebben voor een verbeterslag. Terwijl dat juist nodig is. Wij helpen via Teamsprint: groot effect, kleine extra tijdsinvestering.

“Wij worden overspoeld door compliance, doelstellingen en werkdruk. Daardoor hebben we het gevoel helemaal niet toe te komen aan aandacht voor onze klanten en kunnen we niet genoeg toegevoegde waarde leveren. En dat terwijl we met een ‘Leantraject’ toch alle processen goed hebben neergezet”. Het is één van de vele geluiden die wij terughoorden in het onderzoek dat we deden naar performance van teams en teammanagers.

De (werk)druk van teammanagers zorgt er vaak voor dat zij met hun teams nauwelijks nog op eigen kracht in staat zijn om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd vragen financië̈le dienstverleners wel excellente prestaties van hun teams.

Door deze druk lijken teams in cirkels rond te draaien: zij blijven doorgaan met doen wat er van hen wordt gevraagd, maar komen er niet toe om van echte toegevoegde waarde voor hun klant te zijn.

Om teams uit deze kramp te helpen ontwikkelde Twynstra Gudde Teamsprint. Teamsprint is een kortstondig traject waarin de teammanager en zijn team worden ondersteund om snel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Naast Teamsprint hebben wij ook andere aanpakken voor teamontwikkeling. Wij zetten dan bijvoorbeeld games in of instrumenten als Management Drives, My Motivation Insights, MBTI of Birkman.

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Marthe van der Molen

Adviseur

Neem contact op