Procesveranderingen écht werkend krijgen met de mensen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Procesveranderingen écht werkend krijgen met de mensen

Integraal kijken naar klant, medewerker en de organisatie zelf is cruciaal. Maar vertalen in te complexe programma’s is niet (langer) de oplossing. Mensen maken hét verschil in de dienstverlening. Daarom: veranderen met de menselijke maat.

“Wij hebben onze organisatie opnieuw ingericht (in ketens/in integrale teams), maar er blijven eilanden bestaan, waardoor de herinrichting geen effect heeft. Hoe zorgen wij dat mensen elkaar vinden in het primair proces?” Dit is één van de vragen die wij vaker horen.

Het is voor financiële dienstverleners verleidelijk om veel acties te initiëren en focus te leggen op controle en maakbaarheid. Veel acties tegelijk leidt tot een gebrek aan focus. Dit kan leiden tot minder efficiënt en effectief werken. En daarmee neemt juist de kans op het mislukken van veranderingen toe.

Wij geloven dat mensen hét verschil maken bij excellente dienstverlening. Daarom zeggen wij: veranderen doe je met de menselijke maat.

Wij zien organisaties veel en veel tegelijkertijd interveniëren. Terwijl een dieperliggend verhaal ontbreekt. Waarom werkt dat niet?

  • Elke interventie heeft een incubatietijd, maar krijgt deze doorgaans niet. Het volgende nieuwe inzicht of wenkend perspectief dient zich aan
  • Nieuwe structuur en andere processen lossen niet alle problemen op. Er is meer nodig dan bijvoorbeeld LSS, BSC en BPR

Integraal kijken naar klant, medewerker en de organisatie zelf is cruciaal

  • Maar vertalen in te complexe programma’s is niet (langer) de oplossing 
  • Want ‘groot maakt traag’ en bij ‘big bangs’ worden mensen toeschouwers
  • Fouten maken moet kunnen in een cultuur van ontwikkelen en verbeteren.

Wat nodig is zijn kleine stappen, snel bijsturen, leren, ontwikkelen (bijvoorbeeld met Teamsprints of scrums)

  • Dus van control denken naar mens denken en vertrouwen geven
  • Exploreer, leer, creëer en exploiteer (het begint bij een vraag)
  • 'Always begin with the end in mind'

Wij helpen bij het sturen op samenhang, duidelijk kiezen wat je wel/niet doet en hoe je varieert in soorten acties (niet alleen blauw). Wij maken hierbij gebruik van methodes als veranderkunde en systemisch denken. En vooral ook van onze ervaring op het gebied van cultuurverandering en verandermanagement.

Download hier ons productblad in pdf formaat:
Productblad Verander Visual - echt inzicht in wat er speelt

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Marthe van der Molen

Adviseur

Neem contact op