Middenmanager als sleutelfiguur voor succesvolle verandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Middenmanager als sleutelfiguur voor succesvolle verandering

Organisaties vragen veel van middenmanagers, dit levert werkdruk op. Dat maakt je minder effectief. Terwijl je als middenmanager juist een belangrijke rol hebt in de veranderende organisatie. Wij helpen middenmanagers om effectiever te zijn in organisaties waar de enige constante ‘verandering’ is.

Organisaties vragen veel van middenmanagers: performance, medewerkertevredenheid, klanttevredenheid, compliance en interne projecten. Kortom, het balanceren van belangen.
Veel middenmanagers zijn meer dan 50 procent van hun tijd bezig zijn met foutreductie, digitalisering en standaardisatie.

Deze werkzaamheden vergen zoveel tijd en aandacht dat er weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Het resultaat hiervan is een hoge werkdruk. Middenmanagers zijn bezig om aan alle eisen te voldoen. Immers, alles moet.

Veel middenmanagers leiden aan een urgentieverslaving en leven in de waan van de dag. De waan van de dag is soms ook gewoon lekker. Snel een brandje blussen geeft vaak voldoening, een gevoel van succes. En die acties, resultaten en successen zijn meestal ook lekker zichtbaar voor het hogere management. Hierdoor komen middenmanagers onvoldoende toe aan hun meest waardevolle taken, namelijk het aansturen en motiveren van personeel en daarmee het leveren van excellente dienstverlening.

Uit ons onderzoek blijkt dat middenmanagers die helder hebben wat hun veranderopgave is en die hun handelingsruimte helder hebben, vaak effectiever zijn. Wij begeleiden trajecten die hen hierbij helpen, met relatief weinig tijdsbesteding en groot effect. Dit doen we bijvoorbeeld door middenmanagers te trainen in het effectief sturen van veranderen en hen te helpen afkicken van de waan van de dag.

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Martijn Jansen

Senior partner

Neem contact op