Management Development organiseren dicht bij het werk | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Management Development organiseren dicht bij het werk

Het middenmanagement speelt een cruciale rol in veranderingen in de organisatie. Goed talentmanagement is noodzakelijk. Wij helpen met ontwikkelprogramma’s waarin we het leren dicht op het werk organiseren.

Organisaties vragen vaak veel van middenmanagers, waardoor de werkdruk hoog is.
Het risico voor de organisatie is dat middenmanagers ‘vinkjes’ halen en aandacht besteden aan foutreductie in plaats van innovatie, ontwikkeling en klanten.

Uit onderzoek van ons komt naar voren dat middenmanagers zich vaak gesteld zien voor las¬tige keuzes. Wij hebben een aantal paradoxen gezien waar mid¬denmanagers mee te maken krijgen:

  • Klanten willen belangrijk gevonden worden (door de middenmanager) en klanten willen alles met de medewerkers kunnen regelen
  • Medewerkers willen met rust gelaten worden en de manager moet er wel voor hen zijn
  • Managers willen regelruimte hebben om zelf te kunnen beslissen en de regelruimte wordt door hun managers bepaald.

Om kunnen gaan met paradoxen is dé kerncompetentie van de effectieve middenmanager. Dat vraagt een continu proces van leren, feedback vragen en reflecteren. Deze vorm van ontwikkeling dient georganiseerd te worden.

Onze programma’s erkennen de paradoxen en organiseren het leren dicht op het werk. Volgens de principes van: ken jezelf, ken je vak (van manager) en ken je context. Onze programma’s ontwerpen we op basis van de 70-20-10-regel. Wij gebruiken methodes als Action Learning, veranderkunde en systemisch denken. Dit alles om met een groter bewustzijn effectiever te handelen in tijden van verandering. En voortgang te kunnen boeken in het werk.

Download hier ons productblad in pdf formaat:
Businesspartners met Impact

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Marthe van der Molen

Adviseur

Neem contact op