Eigenaarschap van medewerkers activeren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Eigenaarschap van medewerkers activeren

'De medewerkers maken het verschil’ staat in menig strategie. Maar hoe activeert u uw medewerker na jarenlang sturen op het volgen van protocollen en werken in dichtgetimmerde processen? Wij helpen u met ontwikkelprogramma’s die de medewerker effectiever maken voor uw klant.

Centraal in de geschreven en gesproken strategie van menig financiële dienstverlener staat:

  • 'De klant staat bij ons op nummer 1’
  • 'Onze medewerkers maken het verschil’.

Maar in de praktijk is dit vaak minder vanzelfsprekend:

  • Medewerkers zijn in deze tijden vaak alleen nog maar bezig met compliance, dat motiveert niet en komt de kwaliteit van dienstverlening niet ten goede
  • Stafmedewerkers zijn goede professionals, maar niet in staat om de business echt te helpen. De vraag speelt: Hoe verbeteren wij dat? 
  • Middenmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor klanttevredenheid, ontwikkeling van medewerkers, samenwerking met andere afdeling, prestatieverbetering, et cetera. Zij worstelen hierdoor met hun tijdsverdeling
  • De interne druk van het bedrijf domineert vaak en bepaalt de tijdsbesteding van managers. Tijd die minder wordt gestoken in teamontwikkeling of persoonlijke aandacht van medewerkers.

Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers de laatste jaren voor geld en zekerheid kiezen.
Geld en zekerheid zijn in deze tijd een voor de hand liggende drijfveer. Maar deze drijfveren zijn op de lange termijn onvoldoende voor het motiveren en committeren van personeel. De ontbrekende motivatie kan zichtbaar en voelbaar worden voor klanten in het contact met medewerkers. En kan hun klantwaardering en de klantloyaliteit negatief beïnvloeden. Wat nodig is, is het ontwikkelen en stimuleren van medewerkers. Ze versterken en zorgen dat hun zelfstandigheid (weer) groeit.

Wij helpen u hiermee door het aanbieden van ontwikkelprogramma’s, zodat uw medewerkers meer motivatie hebben, tevredener zijn en dat ook meenemen in klantcontacten.

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Martijn Jansen

Senior partner

Neem contact op