Formuleren visie en strategie Energietransitie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Formuleren visie en strategie Energietransitie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is veelomvattend. Het gaat om een andere inrichting van alle elementen in de energieketen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de gehele economie, de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Wij maken voor u de stappen concreet en creëren nieuwe kansen.

Iedereen heeft ermee te maken

In het Nationaal Energieakkoord en de Energieagenda zijn hoge doelen gesteld, oplopend tot 95 procent CO2-reductie in 2050. In de komende decennia moeten innovaties hun weg vinden: hernieuwbare energie, nieuwe mobiliteitsconcepten, energieneutrale woningen en circulaire industriële processen. De transitie vergt een aanpak op alle schaalniveaus met betrokkenheid van de hele samenleving.

Welke maatregelen zijn adequaat?

Maatschappelijke organisaties, bedrijfsorganisaties en overheden staan voor de opgave om langetermijnambities te vertalen in een visie en een realiseerbare strategie. Welke maatregelen zijn adequaat en haalbaar? Welke partners heb ik nodig om die te realiseren? Samenwerking is essentieel. Maar hoe richt u die in en zorgt u dat alle neuzen dezelfde kant uit staan? Hoe vindt u de balans tussen pionieren en vooruitgang boeken? Transitieprojecten hebben vaak een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact. Wat vinden belanghebbenden ervan en hoe kunt u het draagvlak borgen?

Koers zoeken, uitzetten en bijsturen

Twynstra Gudde helpt opdrachtgevers met het formuleren van een visie en een strategie. Als procesbegeleider brengen we samenwerking op gang. Wij verbinden belangen, denken resultaatgericht en zijn creatief in het ontwikkelen van oplossingen. Programma’s en projecten kunnen we voorbereiden, organiseren en managen. Samen met uw (project)organisatie brengen we plannen tot realiteit: koers zoeken, uitzetten en bijsturen. We zorgen voor aanpak waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Evalueren doen we niet achteraf, maar onderweg, zodat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is en zodat successen voor versnelling zorgen.

Lees meer over onze visie en aanpak op onze site Duurzame toekomst – Energietransitie

Guus van Leerdam

Senior adviseur

Neem contact op