Uw organisatie inrichten op samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie inrichten op samenwerking

Door de spilfunctie die de eerstelijnszorg is toegewezen, wordt samenwerken steeds belangrijker. Professionals organiseren zich in gezondheidscentra, zorggroepen en andere samenwerkingsverbanden. Onze adviseurs helpen u dat efficiënt en professioneel te organiseren, op zo’n manier dat alle samenwerkingspartners er beter van worden.

U realiseert zich dat uw rol verandert door alle op handen zijnde veranderingen in de zorg. Van alle kanten wordt u er op gewezen dat er samengewerkt moet worden. Maar hoe pakt u dat aan? Wat is er voor nodig om effectief samen te werken? Hoe kunt u uw organisatie en uw medewerkers daarop instellen? En hoe zit dat met financiering, personeel, huisvesting, strategie? Bij ons bent u aan het juiste adres om antwoorden te krijgen op al deze vragen.

Twynstra Gudde heeft een jarenlange expertise op het vlak van samenwerking. Om u te ondersteunen hebben we een breed spectrum aan middelen en methodes. De bekendste daarvan is een model dat we zelf hebben ontwikkeld: Samenwerken tussen Organisaties. Dat model werken we praktisch uit met cases uit uw eigen praktijk, zodat u er zelf mee aan de slag kunt. We merken dat dit aanslaat.

We trainen en coachen u en uw medewerkers ter voorbereiding op de veranderingsslag. We begeleiden fusietrajecten, beantwoorden samenwerkingsvragen, organiseren strategiedagen met uw samenwerkingspartners, enzovoorts. Waar uw samenwerkingsvragen of –knelpunten ook liggen, wij weten er raad mee.

Uiteindelijk krijgt u een organisatie die er stáát, die de vragen aan kan die nu spelen.