Uw langetermijnstrategie bepalen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw langetermijnstrategie bepalen

Hoe gaat u om met alle ontwikkelingen in de eerstelijnszorg? U wilt het liefst weten waar uw organisatie heen gaat en hoe u daar komt. Onze adviseurs helpen u de vragen te beantwoorden over die stip op de horizon. Samen met u ontwikkelen we een langetermijnstrategie.

De eerste lijn wordt steeds belangrijker. Huisartsen krijgen een spilfunctie en organiseren zich daarom in allerlei samenwerkingsverbanden, die zich ook weer gaan organiseren. Het resultaat is een organisatie van behoorlijke omvang. Hoe geef je daar richting aan?

U wilt samen met uw samenwerkingspartners uw toekomst bepalen, weten waar het heen gaat. Wij helpen daarbij. Via strategiedagen, sessies en begeleiding maken we de toekomst helderder. We brengen alle ontwikkelingen in kaart en kijken wat dat betekent voor juist uw organisatie. Het resultaat is dat u weet waar u over vijf jaar staat. Daarmee weet u ook wat voor stappen u nu moet nemen om daar te komen.