Nog beter leren samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nog beter leren samenwerken

De rol van de eerste lijn verandert. De huisarts is meer en meer de spil van de zorg in een buurt of wijk. Dit vraagt om een eerstelijnszorg die goed samenwerkt met de tweede lijn én met andere partijen in de wijk. Wij helpen u nauwer en beter samen te werken.

Waarom komen bepaalde zaken terug naar de eerste lijn? Het is goedkoper om zaken als diabeteszorg, labonderzoek en kleine chirurgische verrichtingen door de huisarts te laten doen. Dat vereist nauwe samenwerking.

Wij helpen de eerste lijn om samen met andere zorgpartijen tot een wijkgerichte aanpak voor de zorg te komen. We geven advies over welke partijen aan tafel moeten komen, hoe ze hun samenwerking kunnen inrichten en hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Daarbij houden we altijd de ogen open voor het belang van álle partijen, en proberen we deze belangen bij elkaar te brengen.

Door onze jarenlange ervaring in de zorgmarkt profiteert u optimaal van onze kennis van samenwerking. Wij weten als geen ander hoe belangrijk samenwerken is en wat het u kan opleveren.