Via gaming beter leren samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Via gaming beter leren samenwerken

Steeds meer huisartsen organiseren zich. Samen sta je tenslotte sterker tegenover alle veranderingen die op de eerstelijnszorg afkomen. Met gaming ervaren partijen hoe samenwerking concreet in z’n werk gaat.

Voor wie niet bekend is met het verschijnsel gaming: hiermee bedoelen we een vorm van spelsimulatie waarin u en/of uw medewerkers een (samenwerkings)proces naspelen in een vereenvoudigde maar realistische omgeving. Dit instrument wordt vaak ingezet om veranderingsprocessen inzichtelijk te maken en te versnellen. We laten u als het ware oefenen met een nieuwe werkelijkheid.

Met een game gaat u verder dan in een overleg rond de tafel. U wordt geconfronteerd met reële problemen en vragen, en leert uw samenwerkingspartners beter kennen. U leert zich te verplaatsen in de ander en vice versa. Na afloop zullen alle partijen beter beslagen ten ijs komen in de samenwerking: er ligt inmiddels een basis en de meest in het oog springende valkuilen en pluspunten zijn onderkend.

Uiteraard wordt een game begeleid door onze ervaren adviseurs. Twynstra Gudde is een trendsetter op het gebied van gaming en kent een rijke historie op de zorgmarkt. Die combinatie zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk profijt heeft van onze aanpak.

Angeline van Gils

Adviseur

Neem contact op