Eerstelijnszorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Eerstelijnszorg

De zorg komt weer terug in de wijk. De eerste lijn krijgt daarin een spilfunctie. Dat is vertrouwd, goedkoper en efficiënter. Voor huisartsen, gezondheidscentra, wijkverpleegkundigen en verloskundigen wordt samenwerken met andere partijen essentieel. Daarom zetten onze adviseurs al hun kennis en ervaring in om partijen daarbij verder te helpen.

Via gaming beter omgaan met de toekomst

Steeds meer huisartsen organiseren zich. Samen sta je tenslotte sterker tegenover alle veranderingen die op de eerstelijnszorg afkomen. Met gaming ervaren partijen hoe samenwerking concreet in z’n werk gaat.

Lees verder

Uw organisatie inrichten op samenwerking

Door de spilfunctie van eerstelijnszorg wordt samenwerken steeds belangrijker. Professionals organiseren zich in gezondheidscentra en zorggroepen. Onze adviseurs helpen u dat efficiënt en professioneel te doen.

Lees verder

Nog beter leren samenwerken met anderen

De rol van de eerste lijn verandert. De huisarts is meer en meer de spil van de zorg in een buurt of wijk. Dit vraagt om een eerstelijnszorg die goed samenwerkt met de tweede lijn én met andere partijen in de wijk.

Lees verder

Uw langetermijnstrategie bepalen

Hoe gaat u om met alle ontwikkelingen in de eerstelijnszorg? Waar wilt u heen met uw organisatie en hoe komt u daar? Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen beantwoorden op het gebied van strategie. Samen met u ontwikkelen we een langetermijnstrategie.

Lees verder

De kracht van zelfsturende teams benutten

Zelfsturende teams kunnen een organisatie sterk maken: sturing en correctie aan de basis met veel eigen verantwoordelijkheid, efficiënt, flexibel en klantgericht. Vooral gemeenten en organisaties in de zorg verwachten veel van deze organisatievorm.

Lees verder

Cases

Substitutie naar de eerste lijn zelf meemaken: spelsimulatie Schellingland

Substitutie van zorg staat hoog op de politieke agenda. Het werkelijk realiseren van substitutie blijkt in de praktijk niet gemakkelijk: verschillende partijen spelen een rol, de inhoudelijke uitwerking is soms complex en er spelen diverse belangen. Om de dynamiek van een samenwerkingstraject rondom substitutie te ervaren hebben wij een spelsimulatie ontwikkeld voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en eerste lijn aanbieders.

Lees de case

Actuele opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Neem contact op

Vind de expert in uw markt