Sturen op maatschappelijk rendement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Sturen op maatschappelijk rendement

De kosten van het uitvoeren van uw taken op het gebied van sociale huisvesting en leefbaarheid zijn u doorgaans bekend. Maar wat leveren deze activiteiten nu in maatschappelijke termen op? Onze adviseurs brengen het maatschappelijke rendement voor u in kaart.

Uw organisatie neemt verantwoordelijkheid wat betreft veiligheid en leefbaarheid van de wijken waar uw huurwoningen staan. U wilt hier graag in investeren maar de vraag is: wat levert het concreet op? Voor praktisch alle interventies van woningcorporaties - fysiek, sociaal en economisch - kunnen de adviseurs van Twynstra Gudde de maatschappelijke effecten in kaart te brengen.

Daarbij hanteren wij de principes van de zogeheten maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA). Met dit sturingsinstrument weet u concreet welk maatschappelijk effect het inzetten van uw beperkte middelen heeft.

Wij hebben acht maatschappelijke effecten van woningcorporaties voor u op een rij gezet.

Download het artikel

U ziet exact waar uw investering toe leidt. Of het nu gaat om sloop-nieuwbouwprojecten, verkoop van huurwoningen, het verduurzamen van uw bezit of het inzetten van een huismeester of buurtregisseur: wij geven aan welke maatschappelijke effecten daarbij optreden (in termen van bijvoorbeeld woongenot, huur- en energielasten, leefbaarheid en veiligheid in de wijk) en hoe groot die effecten zijn. U investeert bijvoorbeeld 100.000 euro, maar ziet dat het uiteindelijk 175.000 euro oplevert.

Onze adviseurs onderbouwen uw beslissingen via dit sturingsinstrument. Daarbij kunnen we u helpen met een aantal standaard producten en tools:

  • Met de procestool Wikken en Wegen kunt u onder begeleiding in korte tijd en in samenwerking met partners (zorgpartijen, gemeente, verzekeraars) of huurders, de kosten en baten van een plan inzichtelijk maken

Zit u met een afweging van een groter project, dan kunt het beste de MKBA inzetten. Wilt u daar meer over weten, neem dan met ons contact op.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Edgar Wever

Adviseur

Neem contact op