Strategievorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategievorming

Woningcorporaties hebben een goede strategie nodig om keuzes te kunnen maken en om gestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. In dialoog met alle betrokkenen helpen wij u met de vorming van zo’n strategie.

U staat voor de taak om voor uw doelgroepen te zorgen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare wijken. Klanttevredenheid in woongenot, service en prijs zijn in toenemende mate van belang. Blijft u in de toekomst in staat om bij de jaarlijkse extra huurverhogingen uw huurders tevreden te houden? Is het profiel van uw organisatie nog herkenbaar in de markt? Hoe stemt u uw programmering af op de woonvisie van de gemeenten waarin u werkzaam bent?

Een consistent antwoord op deze vragen vindt u op basis van uw strategie. Hierin staat welke klantgroepen u specifiek gaat huisvesten, welke ontwikkelingen u in de toekomst verwacht en hoe u doelstelling daarop aanscherpt.

Wij ondersteunen u bij het vormgeven van een goede strategie.  Onze adviseurs hanteren daarbij diverse strategievormende methodes, zoals de strategische dialoog. Volgens deze methode werken we met u in een beknopte periode van twee maanden de nieuwe strategie in dialoog met alle betrokkenen uit. Ook uw stakeholders hebben een rol in de dialoog.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op