ICT gebruiken om klanten beter te bedienen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

ICT gebruiken om klanten beter te bedienen

U wilt uw bedrijfsvoering verbeteren, de contacten met huurders stroomlijnen en efficiënter werken. Daar is ICT onmisbaar bij. Wij helpen u om de juiste keuzes te maken bij ICT-beslissingen, zodat u uw klanten zo optimaal mogelijk kunt bedienen.

Wij zien dat ICT bij veel woningcorporaties versnipperd is. Teveel verschillende systemen, die moeilijk met elkaar communiceren. Dat zorgt voor ‘ruis’. Daarom maken we samen met u een ICT-model waarin wordt beschreven welke ICT-ondersteuning uw organisatie het best past.

Vervolgens maken we de afweging: een nieuw softwarepakket aanschaffen, of de verschillende systemen beter laten communiceren. We kijken wat het beste is voor uw klanten: bijvoorbeeld het inrichten van een klantencontactcentrum, of een klantportal op de website voor reparatieverzoeken, klachtenafhandeling en huuropzeggingen. We kijken wie uw doelgroep is en waar ze behoefte aan hebben. Ook kijken we aan welke sturingsinformatie uw corporatie behoefte heeft, en hoe hierop het beste kan worden gerapporteerd.

Al uw keuzemogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt zodat u kunt beslissen welke ICT-oplossing daarbij hoort. Bij de invoering ervan kunnen we door training uw medewerkers in staat stellen de systemen zelf te hanteren.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op