Vastgoedsturing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Vastgoedsturing

Het vastgoed is het tafelzilver van iedere corporatie. U wilt uw portefeuille zodanig transformeren dat het uw doelstellingen maximaal kan realiseren. Sturen op vastgoed vraagt om een goed lange-termijnplan. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen daarvan.

Financiële vastgoedsturing geeft u meer grip op financiële resultaten en de waardeontwikkeling van uw woningbestand. Door een goede sturing sluit uw vastgoedportefeuille optimaal aan bij uw ondernemingsstrategie. De vraag is hoe u hier binnen uw organisatie praktische invulling aan kunt geven, met behoud van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen u bij het vinden van de vastgoedmix die past bij de wensen van uw doelgroepen, nu en in de toekomst.

Sturen op vastgoed is als varen op een mammoettanker: de wendbaarheid is niet groot. Sturing moet daarom uitgaan van een goed langetermijnplan. Onderweg moet je niet te vaak van koers willen veranderen. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van zo’n plan. We zoeken naar de balans tussen de vraag uit de markt, de woonvisie van de gemeente, de kwaliteit van de voorraad, de financiële positie, onderhoud, beheer en nieuwbouw. Ook houden we rekening met het maatschappelijke en het financiële rendement van uw portefeuille.

In onze visie is vastgoedsturing een continu proces. Het verbindt processen als onderhoud, beheer, huurbeleid, renovaties, nieuwbouw en verkoop. Wij helpen u daarom ook om vastgoedsturing te borgen in uw organisatie, zodat strategische beslissingen worden verankerd in operationele processen.

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Neem contact op