DrieKamerModel voor corporaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

DrieKamerModel voor corporaties

Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie dat door Ortec Finance is ontwikkeld. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over het sturingskader voor corporaties.

Het gaat hierbij in de eerste plaats om effectiviteit, efficiëntie en financiële continuïteit. Dit zijn de drie belangrijke basisprincipes die in een integraal sturingskader tot hun recht dienen te komen. In het DrieKamerModel gebeurt dit door elk principe in een afzonderlijke kamer onder te brengen en vervolgens de onderlinge samenhang en interactie tot hun recht te laten komen. Het betreft de Maatschappelijke kamer, de Vastgoedkamer en de Vermogenskamer. De drie kamers maken onderdeel uit van de corporatie (de toegelaten instelling) en zijn op strategisch niveau onderling met elkaar verbonden.

Transparantie corporaties verbeteren

Het DrieKamerModel levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de legitimiteit van de corporatie. Er is in dit concept geen sprake van een juridische splitsing van de corporatie. Het DrieKamerModel biedt in ieder geval transparantie over de belangrijkste keuzes waar een corporatie voor staat. Hiermee levert de corporatie ook een bijdrage aan haar legitimiteit. Het DrieKamerModel biedt de mogelijkheid om de effectiviteit, efficiency en transparantie van corporaties te verbeteren. Het model draagt bij aan de effectiviteit van de organisatie door een helder afwegingskader te bieden ten aanzien van de inzet van middelen voor maatschappelijke opgaven. Door een heldere focus op de vastgoedkamer (rendementssturing) draagt het model bij aan meer efficiëntie in de kern van de organisatie; het beheren en verhuren van woningen.

Naar de praktijk

Het DrieKamerModel biedt meer transparantie door de drie rollen te onderscheiden. Maar als vastgoed meer focus krijgt, hoe ziet de organisatie er dan uit? Ofwel, hoe krijg je het DrieKamerModel werkend in de corporatie?

Het Driekamermodel biedt diverse toepassingsmogelijkheden in organisaties. Twynstra Gudde biedt de mogelijkheden om in de praktijk te gaan werken met het DrieKamerModel. Het DrieKamerModel kan als model immers op verschillende manieren zijn weerslag krijgen in uw corporatie. Van een korte pilot in de wijk als eerste verkenning, tot een herontwikkeling van uw organisatie. In een aantal modules en tools laten we de mogelijkheden zien, schetsen de betekenis hiervan voor uw organisatie en lichten de samenwerking tussen Ortec Finance en Twynstra Gudde toe. Hierbij ligt de focus van Ortec Finance (OF) op de financiële strategische sturing, en die van Twynstra Gudde op de vertaling van de strategische sturing naar de verandering van de organisatie. Zie verder ook www.driekamermodel.nl

 

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op