Woningcorporaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor moeilijke opgaven. U heeft te maken met organisatieontwikkeling, samenwerking en cultuurverandering. Hoe geeft u sturing aan uw vastgoedportefeuille binnen een maatschappelijk afwegingskader? De adviseurs van Twynstra Gudde helpen u bij het maken van keuzes en het werkend krijgen van veranderingen.

Vastgoedsturing

Het vastgoed is het tafelzilver van iedere corporatie. U wilt uw portefeuille zodanig transformeren dat het uw doelstellingen maximaal kan realiseren. Sturen op vastgoed vraagt om een goed lange-termijnplan. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen daarvan.

Lees verder

Sturen op Maatschappelijk rendement

De kosten van het uitvoeren van uw taken op het gebied van sociale huisvesting en leefbaarheid zijn u doorgaans bekend. Maar wat leveren deze activiteiten nu in maatschappelijke termen op? Onze adviseurs  brengen het maatschappelijke rendement voor u in kaart. 

Lees verder

Strategievorming

Woningcorporaties hebben een goede strategie nodig om keuzes te kunnen maken en om gestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. In dialoog met alle betrokkenen helpen wij u met de vorming van zo’n strategie.

Lees verder

Organisatieontwikkeling

U wilt met uw organisatie kunnen sturen op prestaties. Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties vragen erom. Onze adviseurs ondersteunen u te komen tot een gestroomlijnde organisatie en een vernieuwend inzicht.

Lees verder

ICT gebruiken om klanten beter te bedienen

U wilt uw bedrijfsvoering verbeteren, de contacten met huurders stroomlijnen en efficiënter werken. Daar is ICT onmisbaar bij. De adviseurs van Twynstra Gudde helpen u om de juiste keuzes te maken bij ICT-beslissingen zodat u uw klanten optimaal kunt bedienen.

Lees verder

Samenwerking

Woningcorporaties, gemeenten en bewonersorganisaties moeten meer dan voorheen met elkaar samenwerken. De herziene Woningwet dringt daarop aan. Twynstra Gudde helpt u om vorm en inhoud te geven aan een duurzame samenwerking.

Lees verder

Cases

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark. Daardoor komt het thema op de bestuurlijke agenda’s in deze sector. Tot nu toe werd duurzaamheid vooral besproken in een kleine kring van gespecialiseerde professionals. De opname in de benchmark vergroot de transparantie binnen de sector, stimuleert corporaties om steeds betere resultaten te realiseren en geeft gemeenten een handvat om ‘hun’ corporaties daarop aan te spreken.

Lees de case

Actuele opleidingen

Leernetwerk Woningcorporaties voor bestuurders en directieleden

Inschrijven kan tot 1 juli; start maandag 16 september (15.00-18.00 uur)

Op 26 november jl. zijn de Aedes benchmarkscores bekendgemaakt. Voor het eerst in jaren is het huurdersoordeel niet verder gestegen. Alhoewel de scores van individuele woningcorporaties voldoende haakjes geven om te verbeteren (bijvoorbeeld door het verbeteren van reparatieverzoeken), is mogelijk een grotere winst te behalen door de totale customer experience van huurders onder de loep te nemen.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Leernetwerk Woningcorporaties voor managers en leidinggevenden met een klantgerichte functie

Inschrijven kan tot 1 juli, start donderdag 26 september 2019 (14.30-19.00 uur)

Op 26 november jl. zijn de AEDES benchmarkscores bekendgemaakt. Voor het eerst in jaren is het huurdersoordeel niet verder gestegen. Alhoewel de scores van individuele woningcorporaties voldoende haakjes geven om te verbeteren (bijvoorbeeld door het verbeteren van reparatieverzoeken), is mogelijk een grotere winst te behalen door de totale customer experience van huurders onder de loep te nemen.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt