Woningcorporaties

Meer bereiken met minder middelen. Woningcorporaties staan voor ingrijpende opgaven. De adviseurs en managers van Twynstra Gudde helpen uw woningcorporatie bij het maken van keuzes en het werkend krijgen van veranderingen. Sturen op maatschappelijke en financiële prestaties, ontwikkeling van een maatschappelijk afwegingskader, integrale (vastgoed)sturing en asset management,  efficiëntere bedrijfsvoering, samenwerken, organisatieontwikkeling en cultuurverandering zijn enkele thema’s waarmee Twynstra Gudde de corporatie van de toekomst vorm geeft.

Vastgoedsturing

Het vastgoed is het ‘tafelzilver’ van de corporatie. U wilt uw vastgoedportefeuille zodanig transformeren dat het optimaal aansluit bij uw ondernemingsstrategie en uw doelgroepen goed bedient, nu en in de toekomst. Wij ondersteunen u bij het vinden van de optimale vastgoedmix.

Lees verder

Sturen op Maatschappelijk rendement

De kosten van het uitvoeren van uw taken op het gebied van sociale huisvesting en leefbaarheid zijn u doorgaans bekend. Maar wat leveren deze activiteiten nu in maatschappelijke termen op? Onze adviseurs  brengen het maatschappelijke rendement voor u in kaart. 

Lees verder

Strategievorming

De ontwikkelingen in Den Haag en de aanhoudende economische crisis vragen om een herijking van uw doelen. Corporaties staan – meer dan ooit – voor het maken van heldere keuzes. De basis hiervoor is uw doelformulering en de bijbehorende strategie.

Lees verder

Organisatieontwikkeling

Als er iets urgent is voor woningcorporaties, is het wel verzakelijking van de eigen organisatie. Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties vragen erom. Uw woningcorporatie moet bezuinigen, efficiënter woningen gaan beheren.

Lees verder

ICT gebruiken om klanten beter te bedienen

U wilt uw bedrijfsvoering verbeteren, de contacten met huurders stroomlijnen en efficiënter werken. Daar is ICT onmisbaar bij. De adviseurs van Twynstra Gudde helpen u om de juiste keuzes te maken bij ICT-beslissingen zodat u uw klanten optimaal kunt bedienen.

Lees verder

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever te laten verlopen. Onze adviseurs helpen u waarbij zij onder andere maken gebruik maken van het CORA-model (COrporatie Referentie Architectuur).

Lees verder

Cases

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark. Daardoor komt het thema op de bestuurlijke agenda’s in deze sector. Tot nu toe werd duurzaamheid vooral besproken in een kleine kring van gespecialiseerde professionals. De opname in de benchmark vergroot de transparantie binnen de sector, stimuleert corporaties om steeds betere resultaten te realiseren en geeft gemeenten een handvat om ‘hun’ corporaties daarop aan te spreken.

Lees de case

Wizard

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt