Governance bij gebiedsontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Governance bij gebiedsontwikkeling

De leefomgeving wordt steeds meer vraaggestuurd ingericht. Hoe krijgt u als gemeente uw ambities dan nog werkend? Wie betaalt, wie stuurt en wie draagt risico’s? Deze tijd vraagt bij gebiedsontwikkeling om nieuwe vormen van governance.

Uw projectomgeving in kaart brengen

Overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en eindgebruikers werken steeds vaker in wisselende rollen met elkaar samen. Vaak gaat samenwerking over gemeentegrenzen heen. Private investeringen maken het voor de overheid soms lastig om ruimtelijke ontwikkeling aan te sturen. Wij brengen voor u in beeld welke partijen kunnen helpen een gebiedsontwikkeling op gang te brengen. Wij hebben veel ervaring met omgevingsmanagement. Daarmee brengen we het veld van belanghebbenden en belangstellenden in kaart zodat we kunnen zoeken naar een match met uw ambities.

Een samenwerkingsmodel opstellen

Inzicht in uw projectomgeving biedt aanknopingspunten voor samenwerking. Wij maken expliciet welke ambities gedeeld worden, wat de ruimtelijke implicaties zijn en wat ieders bijdrage kan zijn. Vanuit samenwerking komen we tot een verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap, kosten, baten en risico’s. We zetten hiervoor adviseurs in met kennis van programma- en projectmanagement, financiën, risicomanagement, aanbesteden en contracteren. We hebben op dit gebied veel ervaring met de publieke sector, in het bijzonder waar het gaat om inrichting van de leefomgeving.

Samenwerking op gang brengen

Om de beoogde samenwerking op gang te brengen, besteden we aandacht aan de harde en de zachte kant van samenwerking. Hoe zijn de informele verhoudingen tussen de partners? Welke verwachtingen en onderliggende aannames kleuren de samenwerking? Tegelijk leggen we afspraken vast in contracten die de partijen binden. We adviseren over het inzetten van RO-instrumenten. We houden tempo en zetten concrete stappen. Verder zijn we gespecialiseerd in het inrichten van organisaties om de beoogde ontwikkeling daadwerkelijk te realiseren. Wij gebruiken hiervoor onze ervaring met organisatiekunde en samenwerkingskunde.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Marco van Lente

Partner

Neem contact op