Herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek

In gesprek met Onno Zwart, directeur Greenport Duin- en Bollenstreek: “Een hechte en langdurige werkrelatie”. Zo typeert Onno Zwart de ondersteuning die hij van Twynstra Gudde heeft ervaren bij ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit gebied in Zuid-Holland, met de Keukenhof als vlaggendrager, wordt geherstructureerd, met respect voor mens en milieu. Twynstra Gudde is er sinds 2008 bij betrokken.

Omdat Twynstra Gudde in het verleden in het kader van andere projecten kennis had opgedaan rondom de Greenport Duin- en Bollenstreek, is het bureau ook gevraagd om de herstructureringsvisie op te stellen en de uitvoering ervan te begeleiden, zegt Onno Zwart: “Voor ons was het logisch weer bij Twynstra Gudde aan te kloppen. Wij willen de opgebouwde kennis en ervaring behouden. We hechten waarde aan een langdurige werkrelatie.” 

Breed pakket

De adviseurs van Twynstra Gudde hebben een breed pakket ingebracht: planontwikkeling, grondexploitatie, financieel management en projectleiding. Zwart: “Dat doen ze uiterst kundig. Het zijn met recht toppers: heel kundig en professioneel, maar ook bevlogen en gecommitteerd aan onze organisatie. De combinatie van deskundigheid en betrokkenheid die ze tonen, maakt het verschil. Het zijn bovendien multitalenten met verstand van financiële zaken, van processen en van politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Ze zijn ook civieltechnisch ingesteld en als ik wil, zetten ze ook nog een website in elkaar. Ze hebben een helicopterview, overzicht, denken drie stappen vooruit. Met een dergelijk team kun je de wereld aan.”

Pragmatisch

Twynstra Gudde is geen bureau dat op een theoretisch niveau met modellen werkt, maar dat pragmatisch is, legt hij uit. Zou hij in een volgend project weer voor Twynstra Gudde kiezen? “In ieder geval wel voor dezelfde mensen. Ik zoek goede mensen, het bureau maakt me niet zoveel uit. Aan de andere kant, als het zo ter sprake komt, beveel ik Twynstra Gudde wel aan.”

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Marco van Lente

Partner

Neem contact op