Ruimtelijke ontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ruimtelijke ontwikkeling

Met een goede inrichting van de fysieke leefomgeving creëert u economische, ecologische en sociale waarden. Ambities zijn haalbaar wanneer u effectief samenwerkt met bedrijven en instellingen, bewoners en andere overheden. Twynstra Gudde biedt u alle ondersteuning.

Gebieds- en wijkvisies en besluitvorming

Een gebieds- of een wijkvisie is een stip op de horizon; een streefbeeld van een plangebied qua wonen, werken, infrastructuur, natuur, water,… Wij helpen u bij het proces van participatie en bestuurlijke besluitvorming. Desgewenst begeleiden ook de stap van visievorming tot uitvoering.

Lees verder

Campus- en clusterontwikkeling

Bundeling van kennis en bedrijvigheid kan de regionale economie een impuls geven. Het vraagt om doelgerichte samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Twynstra Gudde kan helpen bij de ontwikkeling van een economisch cluster en een campus.

Lees verder

Governance bij gebiedsontwikkeling

De leefomgeving wordt steeds meer vraaggestuurd ingericht. Hoe krijgt u als gemeente uw ambities dan nog werkend? Wie betaalt, wie stuurt en wie draagt risico’s? Deze tijd vraagt bij gebiedsontwikkeling om nieuwe vormen van governance.

Lees verder

Financieel management en risicomanagement

Wij adviseren over een haalbare (ruimtelijke) strategie en helpen u die te realiseren. We verbinden belanghebbende partijen om de strategie haalbaar te maken. Risico’s maken we beheersbaar. Verder kunnen we een passende uitvoeringsorganisatie voor u inrichten en bemensen.

Lees verder

Mensen

Marco van Lente

Partner

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Henk Hoogmoed

Partner

Sterre Colenbrander

Adviseur

Michiel Cappendijk

Adviseur

Judith van Wijk

Adviseur

Martin Stout

Adviseur

Danielle van Steeg

Adviseur

Ruben Cales

Adviseur

Claudia Hanemaaijer-van Hasselt

Adviseur

Gregor Heemskerk

Adviseur

Evelyne Brandenburg

Adviseur

Edgar Wever

Adviseur

Robert Siersma

Adviseur

Sander Vonk

Adviseur

Roy Nieuwenhuis

Adviseur

Erwin Uil

Manager en adviseur ruimtelijke vraagstukken

Cases

Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland

De inrichting en het gebruik van de leefomgeving hebben veel invloed op de gezondheid van bewoners. De provincie Zuid-Holland wil weten hoe zij met het omgevingsbeleid kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Twynstra Gudde heeft de mogelijkheden verkend.

Lees de case

Actuele opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Marco van Lente

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt