Uw omgeving meenemen in de uitvoering van projecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw omgeving meenemen in de uitvoering van projecten

U weet welk beleid u wilt uitvoeren op het vlak van mobiliteit en infrastructuur, maar u wilt daarin ook de stakeholders en de omgeving betrekken. U moet onderhandelen, keuzes maken en op de juiste momenten beslissingen nemen. Wij bieden u een effectieve aanpak.

Twynstra Gudde heeft een aanpak ontwikkeld om de problemen van een organisatie met haar omgeving op proactieve wijze het hoofd te bieden: Strategisch OmgevingsManagement (SOM). Wij treden daarbij op als procesregisseur en omgevingsmanager van uw project.

Dat doen we allereerst door een analyse te maken van alle betrokken partijen en hun belangen. Wij voorzien hen gecoördineerd en in samenhang van juiste en eenduidige informatie. Wij staan u bij in onderhandelingen met betrokken partijen en desgewenst coachen wij u bij de processen. Onze aanpak is heel concreet: na onze omgevingsanalyse prioriteren we issues en stakeholders en koppelen deze aan mijlpalen. We zorgen voor een heldere fasering van uw project. Desgewenst ontwerpen we een communicatiestrategie, organiseren we informatieavonden en stellen we nieuwsbrieven op. Om maar een aantal voorbeelden te noemen. Het is maar net waar uw wensen en eisen liggen.

Wat u mag verwachten: een proces dat helder en strategisch wordt gemanaged. De omgeving wordt betrokken bij uw beslissingen en beleid. We combineren diepgaande kennis van de inhoud met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. We brengen alles in kaart en bepalen de strategie. Het resultaat is dat u niet langer voor verrassingen komt te staan.

 

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op