Uw beleid concreter maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw beleid concreter maken

U wilt uw beleid rondom mobiliteit en infrastructuur meer richting geven. Dat valt niet mee in een omgeving waar steeds minder financiële ruimte is, waar veel partijen opereren en waar u als bestuurder steeds vaker ter verantwoording wordt geroepen.

Wij helpen u om te beginnen met het onderzoeken van de vraag wat uw specifieke probleem is. We creëren overzicht en maken die stapels onderzoeken en rapporten overzichtelijk. We laten zien wat werkelijk kansrijke investeringen zouden kunnen zijn.

Op basis van ons overzicht schrijven we beslisnotities, maken afwegingskaders, stellen beleidsnotities op, kortom, we zorgen dat u alles in handen heeft om helderheid te krijgen. Dit doen we altijd vanuit onze onafhankelijke positie. Eigenlijk adviseren we niet zozeer, maar scheppen we vooral duidelijkheid.

Onze kracht zit in een combinatie van factoren: onze diepgaande kennis van de inhoud, inzicht in het politiek-bestuurlijke spel, begrip voor wat haalbaar is en wat niet, en ons vermogen om de juiste toon te vinden. Deze facetten bij elkaar opgeteld, zorgen voor resultaat. U ziet de toekomst scherper en weet welke stappen uw organisatie kan zetten om uw doelen verder te realiseren.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op