Projecten realiseren via publiek-private investeringen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Projecten realiseren via publiek-private investeringen

U wilt een publiek-private investering tot stand brengen, maar worstelt met het samenbrengen van de belangen van alle betrokken partijen. Wij ondersteunen u daarbij.

Bij een terugtrekkende overheid wordt de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding steeds vaker vervangen door die van publiek-private samenwerking. Dat wil zeggen dat een aantal partijen vanuit de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk grote projecten realiseren. Door onze ervaring en initiatieven op dit gebied, weten wij als geen ander hoe we een alliantie tussen deze partijen kunnen vormgeven.

Wij maken inzichtelijk wat de belangen zijn van elk van de betrokken partijen, waar de kansen liggen, wat wel of niet kan, en waarover contractafspraken moeten worden gemaakt. We kijken naar subsidiemogelijkheden en mogelijke investeerders.

Door onze gedegen kennis van de markt en onze competenties op het gebeid van samenwerken, weten we samen met u ingewikkelde projecten op het gebied van mobiliteit en infrastructuur te realiseren. Wij waarborgen de onafhankelijke procesbegeleiding tussen publiek en privaat mede op basis van financiële afspraken. Niet alleen voor vandaag, maar voor de hele levensduur van het project.

 

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op