Een project concreet uitvoeren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een project concreet uitvoeren

U staat vlak voor de uitvoering van uw zorgvuldig voorbereide project of programma. En nu wilt u de cruciale stap nemen naar de werkelijke realisatie. Wij helpen u daarbij.

We zorgen voor een state-of-art aanpak en organisatie van de realisatie van uw project. Afhankelijk van uw wensen en eisen ontwikkelen en implementeren we een mix van technische, procedurele en operationele maatregelen. Wij regelen het vergunningentraject, bereiden de realisatie voor, betrekken de omgeving, zorgen voor draagvlak bij de stakeholders, maken afspraken met betrokken partijen. Kortom, we doen alles wat nodig is om uw project of programma tot in de puntjes verzorgd uit te voeren.

Daarbij houden we altijd de belangen van de betrokken partijen voor ogen. We kijken over grenzen heen, halen het onderste uit de kan. Samen met u bepalen we welke advies- en managementrollen we leveren: die van projectmanager, risicomanager of verkeersmanager, bijvoorbeeld. Maar welke rol u ons ook het liefst ziet vervullen, onze adviseurs en managers zijn altijd mensen met kennis van de inhoud, die onze samenwerkingsaanpak door en door kennen.

Uw project gaat werkelijk van start, op weg naar een goed eindresultaat.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op