Duurzaam kantoor ontwikkelen, bouwen en gebruiken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Duurzaam kantoor ontwikkelen, bouwen en gebruiken

U wilt duurzaamheid integraal verankeren in uw organisatie. In uw huisvesting, uw ambities en in de mindset van uw medewerkers. Onze adviseurs helpen u duurzaamheid werkend te krijgen in uw organisatie. Want duurzaamheid koop je niet, dat organiseer je.

Twynstra Gudde helpt u om duurzaamheid integraal te organiseren. Een duurzaam gebouw gaat niet alleen over een bepaalde score of het toepassen van duurzame technieken. Het gaat ook om de inrichting, om het gebruik, om de instelling van managers en medewerkers. Het gaat om duurzame gedragsverandering. Wij bieden de instrumenten en expertise die u nodig heeft om duurzaamheid permanent handen en voeten te geven binnen uw organisatie.

Samen met u stellen wij een duurzaamheidsbeleid op en vertalen dit in concrete, meetbare handvatten, kaders of spelregels. Deze zijn toepasbaar in uw projecten, in de uitvoering van uw werkzaamheden en in contractuele afspraken met uw huidige en toekomstige leveranciers. Wij helpen u om goed te definiëren waarom u duurzaamheid wilt organiseren. Om aan wettelijke eisen te voldoen, voor een beter imago, voor een hogere omzet of omdat u een aantrekkelijke werkgever wilt zijn en blijven? Of misschien wel om een combinatie van deze redenen.

Om duurzaamheid in uw organisatie te realiseren, is het daarnaast belangrijk om de reikwijdte van uw duurzaamheidbeleid te bepalen. Richt u zich op elke P van People, Planet en Profit? Of richt u zich in eerste instantie puur op het leefmilieu voor uw organisatie?

Het resultaat van onze ondersteuning is dat duurzaamheid integraal in uw organisatie is verankerd. In beleid, in ambitie en in meetbaar gedrag. Duurzaamheid die goed communiceerbaar is, zowel intern als extern. Daarnaast weten wij dat duurzame organisaties een grote financiële waardestijging laten zien, kostenbesparingen realiseren, aan wet- en regelgeving voldoen, een maatschappelijk verantwoord imago creëren en een aantrekkelijke werkgever zijn.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op