Veiligheid & Infrastructuur | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Infrastructuur

Uw organisatie richt zich primair op infrastructuur en wordt geconfronteerd met steeds strengere eisen en vraagstukken op het gebied van veiligheid.

Hierbij bent u op zoek naar expertmatige ondersteuning ten aanzien van het proces; een partij die de verbinding kan maken tussen enerzijds de inhoudelijke eisen en wensen en anderzijds de benodigde voorwaarden om deze binnen uw organisatie te realiseren.

Onze deskundigheid richt zich op het proces van het organiseren van veiligheid in organisaties die werken aan infrastructuur. Dat kan objecten in de infrastructuur betreffen, zoals tunnels, bruggen en sluizen, maar ook de infrastructuur als geheel (weg, water en spoor) of het opleiden, trainen en oefenen van de bestrijding van calamiteiten, de evaluatie van (significante) incidenten of de samenwerking met veiligheidsorganisaties. In onze aanpak staat de dynamiek van uw organisatie centraal en worden alle krachten - en belangen - gebundeld om veilig, verantwoord gedrag te onderscheiden, te organiseren en te implementeren.

Vanaf de eerste stap tot en met het moment dat veilig gedrag is geborgd en onze interventie kan worden afgebouwd helpen wij u om veiligheid hand in hand te laten gaan met het primaire proces van uw organisatie

Markten & Sectoren

Veiligheid

Frank van Es

Partner

Neem contact op