Veiligheid & Evaluaties en onderzoek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Evaluaties en onderzoek

Uw organisatie in het veiligheidsdomein wil inzicht in behaalde resultaten, staat voor bepaalde keuzes of wil een nieuwe strategie bepalen.

U heeft behoefte aan een zorgvuldig uitgevoerde (crisis)evaluatie of aan meer inzicht om belangrijke keuzes voor uw organisatie goed te kunnen onderbouwen.

Wij ondersteunen u door middel van solide en onafhankelijk (evaluatie)onderzoek. Onze adviseurs op het gebied van veiligheidsvraagstukken combineren wetenschappelijke, innovatieve theorieën en methodieken met de in hun adviespraktijk opgedane ervaring. Zo brengen wij wetenschappelijke kennis en kennis van de praktijk samen.

Wij voeren onderzoek uit met een uitstekend gevoel voor de actuele ontwikkelingen en vraagstukken van uw organisatie, alsmede gevoel voor politiek en bestuurlijke organisatie. Ook hebben wij gedurende de uitvoering van ons onderzoek zorg voor draagvlak binnen de organisatie.

Markten & Sectoren

Veiligheid