Uw werk slimmer organiseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw werk slimmer organiseren

U wilt in uw functie als manager meer grip krijgen op uw organisatie. Er wordt van u verlangd dat u samen met uw medewerkers het werk efficiënter, goedkoper en beter aanpakt. Wij helpen u die doelen te realiseren.

De grote taak waar de rijksoverheid voor staat, is de slag te maken van taakgericht werken naar meer resultaatgericht en procesmatig werken. Daarmee kunnen doelen efficiënter en effectiever worden behaald. Tegelijkertijd is de hele overheid in beweging: er zijn bezuinigingen, het moet allemaal flexibeler en met minder mensen. Kortom, er wordt veel van u en uw mensen verlangd. Wij helpen u de zaken op orde te krijgen. Onze adviseurs hebben veel ervaring met dit soort grote verandertrajecten en zijn bovenal resultaat- én mensgericht.

Wij beginnen met het in kaart brengen van de werkzaamheden die uw organisatie verricht. Voldoen die nog wel aan uw missie en doelen? Doet u nog datgene waarvoor uw organisatie in het leven is geroepen? Als dat overzicht er is, volgt een volgende stap: managers en medewerkers zodanig laten werken dat ze efficiënter én met meer plezier hun taken vervullen. Daar zijn bepaalde competenties voor nodig. Samen met u ontwikkelen we die.

Het resultaat is een nieuwe manier van werken door gemotiveerde mensen, een ander soort leiderschap, en een flexibele en vitale organisatie die extern georiënteerd is. Dat werkt niet alleen effectiever en doelmatiger, maar ook goedkoper.

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op