Uw mensen in beweging krijgen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw mensen in beweging krijgen

Door alle ontwikkeling binnen de rijksoverheid komen uw medewerkers op andere werkplekken terecht of worden wellicht boventallig verklaard. U staat voor de taak hen te blijven motiveren en er tegelijkertijd voor te blijven zorgen dat uw organisatie haar doelen behaalt.

U heeft al veel goede stappen gezet wat betreft het motiveren van uw managers en professionals, maar u kunt nog wat extra ondersteuning gebruiken. Wij bieden dat steuntje in de rug onder andere in de vorm van leiderschapstrajecten en gaming.

In de praktijk zien wij een ontwikkeling richting collectief leiderschap: de gevraagde verandering wordt steeds vaker beleefd en opgepakt als een gezamenlijke opgave. Een goede zaak, als u het ons vraagt, want samen bereikt u meer.

Ook gaming kan u op de goede weg helpen. Dit is een vorm van spelsimulatie waarin u en/of uw medewerkers een (samenwerkings)proces naspelen in een vereenvoudigde, maar realistische omgeving. U ervaart concreet hoe nieuwe manieren van samenwerken in de praktijk bevallen. Zie het als een soort stage lopen in de toekomst. Wij kunnen ook zogeheten leer-werk-ateliers voor u opzetten.

Ons bureau is onderscheidend in deze vormen van interventie. Ze zijn innovatief maar bovenal effectief. Wij krijgen écht beweging in de zaak. In uw zaak. Uiteindelijk ziet u dat mensen weer de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Er ontstaat een nieuw soort ambtenaar.

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op