Rijksoverheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rijksoverheid

De rijksoverheid wordt steeds compacter. U heeft te maken met bezuinigingen en transities. Dat vraagt veel van uw medewerkers en uw organisatie. Wij helpen u uw doelen in de praktijk werkend te krijgen, op een effectieve en plezierige manier. Dat wil zeggen in een goed samenspel tussen uw managers, medewerkers en omgeving. Het resultaat is een nieuwe manier van werken, waarmee u toekomstperspectief creëert.

Uw werk slimmer organiseren

U wilt in uw functie als manager meer grip krijgen op uw organisatie. Er wordt van u verlangd dat u samen met uw medewerkers het werk efficiënter, goedkoper en beter aanpakt. Doordat wij resultaat- maar ook mensgericht zijn, kunnen wij u helpen die doelen te realiseren. 

Lees verder

Uw bedrijfsvoering verbeteren

Tot voor kort regelde iedere organisatie binnen de rijksoverheid haar eigen ondersteuning. Nu is de beweging naar shared service centers en samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering volop ingezet. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw samenspel tussen vraag, aanbod en regie.

Lees verder

Uw mensen in beweging krijgen

Door alle ontwikkeling binnen de rijksoverheid, komen uw medewerkers op andere werkplekken terecht of worden wellicht boventallig verklaard. U staat voor de taak hen te blijven motiveren en er tegelijkertijd voor te blijven zorgen dat uw organisatie haar doelen behaalt.

Lees verder

Mensen

Ageeth Telleman

Managing partner

Helmuth Stoop

Partner

Jaco Blokland

Partner

Jeroen den Uyl

Partner

Cases

Wie Volgt? Netwerkverkenning aanzien van het politieke ambt

Twynstra Gudde is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangesteld om de rol van regisseur te vervullen voor de netwerkverkenning naar het aanzien van het politieke ambt.

Lees de case

Wizard

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt