Uw organisatie intern en extern in balans krijgen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie intern en extern in balans krijgen

Het veranderende speelveld, de nieuwe wetgeving en de grotere verantwoordelijkheid voor de fysieke omgeving hebben grote consequenties voor provincies en regio's. De Omgevingswet gaat uw organisatie in grote mate beïnvloeden. Wij helpen u hiermee om te gaan en er op te anticiperen.

De Omgevingswet gaat alle wetten voor het fysieke domein vervangen. U realiseert zich terdege dat de invloed van deze nieuwe wet enorm is. Maar hoe gaat u hier mee om? Twynstra Gudde heeft de provincies (IPO) ondersteund in de positiebepaling en beoordeling van de conceptversie van de Omgevingswet. Wij kunnen u daarom als geen ander ondersteunen bij het inpassen van deze nieuwe wet in uw organisatie. 

De veranderingen hebben effect op de beleidsstrategie, het bestuur en de sturingsfilosofie van overheden, maar ook op de vereisten op gebied van competenties en vaardigheden van medewerkers. Onze expertise in alle beleidssectoren, gecombineerd met grondige kennis en kunde van organisatie- en veranderingsmanagement, is onze grote kracht. Doordat wij bovendien de wereld binnen en buiten de overheid kennen, leveren we praktische verbeteringen op voor de organisatie en het bestuur. Al die kennis zetten we in om uw organisatie soepel te laten functioneren.

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op