Uw doelen bereiken in een veranderend speelveld | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw doelen bereiken in een veranderend speelveld

Waar overheden voorheen hun doelen realiseerden naar eigen inzicht en door eigen middelen, zijn nu de marktpartijen meer en meer initiatiefnemers. Dat vraagt om een andere rolverdeling en roept samenwerkingsvraagstukken op. Iets waar onze adviseurs uitstekend mee uit de voeten kunnen.

Nog maar een paar jaar geleden was het simpel: als een provincie of regio een weg wilde realiseren of aan gebiedsontwikkeling wilde doen, dan gebeurde dat. Nu is de situatie anders. Marktpartijen komen met initiatieven én budget, om samen met overheden projecten en programma's te realiseren. Daarnaast is een grote transitie gaande van taken (en budgetten) vanuit het Rijk naar provincies en gemeenten. De provincie is de aangewezen regisseur voor de fysieke omgeving. Wij helpen u deze rol effectief en efficiënt in te vullen.

De veranderingen vragen om een hernieuwde oriëntatie door de provincie of regio op de eigen rol en op het aangaan van samenwerkingsverbanden. Daar ondersteunen wij u bij. Wij kennen de inhoud én het proces van projecten en programma's in het fysieke domein. We helpen u bij het vormgeven van samenwerking en bij de inzet van uw strategie. We weten welke consequenties de nieuwe manier van werken heeft voor uw organisatie en uw medewerkers.

Wij bieden u een concreet resultaat: een advies over positiebepaling en samenwerking, een uitgebalanceerde regionale (her)programmering, een advies of training in omgevingsmanagement, een doorlichting van een project of programma, een plan van aanpak, een uitgewerkt programma, een intentieverklaring of een afgesloten contract. Gaandeweg doet u zelf ook meer kennis en ervaring op van deze nieuwe manieren van werken. Zodat u in de toekomst beter toegerust bent om deze taken zelf op te pakken. 

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op