Strategisch schakelen tussen schaalniveaus | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategisch schakelen tussen schaalniveaus

Het Rijk heeft taken als landschapsontwikkeling, natuurbeheer, regionale economie en regionale programmering overgedragen aan Provincies en samenwerkende gemeenten. Wij ondersteunen uw organisatie door uw inhoudelijke agenda helder te krijgen.

Uw organisatie staat voor ingrijpende veranderingen. Welke ontwikkelingen gaat u straks uitvoeren en waar faciliteert u alleen? In welk samenwerkingsverband en op welke manier zijn marktpartijen betrokken? U heeft te maken met een veelheid aan overheidspartijen. We begeleiden u door onze algemeen erkende modellen in te zetten, zoals Samenwerken tussen Organisaties en Strategisch OmgevingsManagement. Daarnaast kunnen we ondersteunen door onze kennis van strategisch grondbeleid en vastgoedontwikkeling.

We zetten samen met u in op gedeelde belangen, op een gedeelde visie. Want samen met anderen komt u verder; dat inzicht willen we u laten ervaren. We stellen concrete actiepunten op en zetten die op de bestuurlijke agenda. We tonen het maatschappelijk rendement van bepaalde beslissingen. Dit alles zorgt voor een heldere en concrete toekomstvisie.

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op