Beter samenwerken met andere organisaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beter samenwerken met andere organisaties

U zoekt samenwerking, want alleen optreden is niet meer functioneel. Met andere gemeenten, met woningcorporaties, met welzijns- en zorgorganisaties, maar ook met bedrijven en zelforganisaties van burgers.

Voorheen handelde u vooral als regisseur of als opdrachtgever, maar dat wordt anders. U moet uw dienstverlening in toenemende mate anders organiseren. De eindgebruiker staat centraal en niet uw organisatie. Daarvoor heeft u andere organisaties nodig, met wie u zich verbindt. Dat vergt afspraken op basis van wederkerigheid en respect voor elkaars belangen. U geeft niet langer opdrachten, maar gaat allianties aan: dat is een lastige switch.

Wij helpen u de juiste samenwerkingspartner te vinden, een keten of samenwerkingsverband in te richten en vooral: we stimuleren om in gesprek te gaan. We dagen u uit als organisatie te veranderen om zo samen met anderen iets te kunnen betekenen voor uw gemeente. Begrip te krijgen voor de ander, een nieuwe relatie aan te gaan. Dát is de vernieuwing die we zoeken en die Nederland zo nodig heeft.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op