Nieuwe dienstverleningsconcepten bieden | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuwe dienstverleningsconcepten bieden

U wilt meer dan ‘alleen maar’ medicijnen verkopen: u wilt uw klanten een totale service bieden en nieuwe zorgdiensten. Ook kijkt u over de grenzen van uw eigen organisatie: wanneer u niet zelfstandig in de behoefte van uw klanten kunt voorzien, dan samen met nieuwe partners.

Wij denken samen met u na over de vraag hoe u uw dienstverlening kunt innoveren. Hoe u de beste service kunt verlenen en uiteindelijk het leven van patiënten gemakkelijker kunt maken. Misschien kunt u voedingsadviezen geven die ziekteverschijnselen kunnen verminderen. Of ontwikkelt u handige apps die patiënten kunnen gebruiken, of zet u verhelderende ICT in bij medicijngebruik.

De doorlooptijd van innovatieprojecten is vaak lang. Wij proberen samen met u dat proces te versnellen. Daarbij staan we naast u, van concept tot uitvoering. We zoeken ook samen naar samenwerkingspartners, zoals zorgverzekeraars of de voedingsindustrie. Het resultaat is dat uw organisatie beter gaat presteren. U zorgt voor een echte meerwaarde van uw producten.

Tom Gouman

Customer Experience Lead

Neem contact op