Strategisch omgaan met uw omgeving en stakeholders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategisch omgaan met uw omgeving en stakeholders

Uw bedrijf wil een windpark realiseren of een nieuwe warmtetransportleiding aanleggen. Grote projecten die u voorbereiden op de toekomst, maar met een forse impact op de omgeving. Draagvlak en ondersteuning zijn cruciaal voor het projectresultaat. Dankzij onze hulp kunt u nu doen wat nodig is voor morgen.

Investeringen in energievoorziening door windmolens, biomassa of netwerken voor warmtetransport zijn ingrijpend. U worstelt met enerzijds uw eigen plan van aanpak en businesscase; anderzijds met allerlei eisen van omgevingspartijen. Eisen die bijna wekelijks veranderen en waar voortdurend nieuwe aan worden toegevoegd. Bij energieprojecten zijn de omgevingsrisico’s in het algemeen groot en vaak ook ongrijpbaar.

Duurzame relaties

Twynstra Gudde ontwikkelde een proactief instrument om issues en stakeholders in beeld te brengen: Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Deze aanpak werd ontwikkeld vanuit de ‘Mutual Gains Approach’, die leidt tot een belangenanalyse en gestructureerde dialoog. Met deze onderhandelingstechniek gaat u vroegtijdig het gesprek aan met stakeholders. Op basis van ieders belangen gaat u gezamenlijk proactief op zoek naar oplossingen die door alle partijen worden gedragen en als winst worden beoordeeld. Onze adviseurs zorgen daarbij voor een strakke monitoring en beheersing, om structuur aan te brengen en de juiste prioriteiten te (blijven) stellen. Dit voorkomt ongewenste verassingen.

Door deze aanpak krijgt u niet alleen grip op de situatie, op uw opgave en op de omgevingsrisico’s, maar bouwt u bovendien aan een positief imago en duurzame relaties met uw omgeving.

Markten & Sectoren

Energie

Guus van Leerdam

Senior adviseur

Neem contact op