Innovatieve samenwerking als grote kans in energiesector | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Innovatieve samenwerking als grote kans in energiesector

De opgaven van de energietransitie zijn complex en vaak niet meer alleen te realiseren. Om nu te doen wat nodig is voor morgen, is samenwerking met ketenpartners en nieuwe partijen essentieel. Met het opzetten van succesvolle publiek-private partnerships of strategische allianties hebben onze adviseurs ruime ervaring.

Iedere samenwerking is uniek, dat weten wij als geen ander. Twynstra Gudde heeft inmiddels jarenlange ervaring in het creëren van samenwerkingsverbanden, allianties en joint ventures. Bij het opzetten van een samenwerking bieden wij houvast met een model dat gebaseerd is op onderzoek en ervaring. Ook helpen wij u bij het opstellen van een solide businesscase om uw directie te overtuigen, bij het sluiten van een convenant met de natuur- en milieuorganisaties voor uw windmolenpark, of bij het vinden van de juiste participatievorm voor deelname aan het energiebedrijf in uw regio.

Versnelling

Goed samenwerken vanuit een langetermijnvisie is essentieel voor de transitie naar duurzame energie. Het doen van strategische investeringen is hierbij voorwaarde om de vaart erin te houden en nu te kunnen doen wat nodig is voor morgen. Omdat de energiewereld steeds complexer wordt, staan we voor grote uitdagingen om de duurzame ambities te realiseren. Maar hoe werkt u écht succesvol samen? Wij kijken samen met u hoe het samenwerkingsproces van idee tot uitwerking kan worden vormgegeven. We hanteren een werkwijze die u de juiste tools biedt, zodat u een versnelling kunt maken bij de realisatie van uw doelen.

Markten & Sectoren

Energie

Expertises

Samenwerken

Guus van Leerdam

Senior adviseur

Neem contact op