Projectmanagement in Energieprojecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Projectmanagement in Energieprojecten

Het ontsluiten van (industriële) restwarmte, de ontwikkeling van windparken op land en op zee: de energietransitie leidt tot een veelheid aan complexe projecten. Maar hoe realiseert u uw project op tijd, binnen budget en met een tevreden omgeving? Wij hebben een projectontwikkelingsmodel waarmee u stapsgewijs nu kunt doen wat nodig is voor morgen.

De energiewaardeketen en de spelers in de markt zijn sterk in beweging. In dit ingewikkelde speelveld wilt u uw ambities realiseren en de continuïteit van de energievoorziening ook op lange termijn garanderen. Projectmanagement helpt u om uw doelen scherp en uw project op koers te houden. Onze adviseurs hebben niet alleen kennis van en ervaring met de energiemarkt, maar garanderen u de structurele en effectieve aanpak die u nodig heeft.

Voldoende draagvlak

Twynstra Gudde onderscheidt zich van andere projectmanagement- of ingenieursbureaus door de mensgerichte aanpak. Wij vinden de balans tussen uw ambitie en de betrokken samenwerkingspartners en stakeholders, en leggen feilloos de verbinding daartussen. We voeren gesprekken op het scherpst van de snede en zorgen voor voldoende draagvlak, zodat momentum, gedrevenheid en plezier in het project behouden blijven.

Afhankelijk van uw wensen, leiden of begeleiden wij uw project, kiezen we een passende aanpak en bewaken we de voortgang, van het eerste initiatief tot en met de investeringsbeslissing of aanbesteding. U behaalt hierdoor het beoogde resultaat, in goede samenwerking met uw partners en stakeholders.  We zorgen ervoor dat u nu stappen kunt maken en bent voorbereid op de realiteit van morgen. 

Markten & Sectoren

Energie

Guus van Leerdam

Senior adviseur

Neem contact op