Energie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Energie

Het realiseren van energieprojecten in Nederland is een complexe puzzel. De energietransitie wordt alleen een succes als nu wordt gedaan wat nodig is voor morgen. Daarvoor moeten partijen met uiteenlopende belangen georganiseerd samenwerken. Maar hoe, en met wie? Hoe haalt u uw doelen op tijd en hoe gaat u om met alle betrokken partijen? Daar schakelt u onze adviseurs voor in. Zij excelleren in samenwerkingsvraagstukken en hebben ruime ervaring in het opzetten, organiseren en versnellen van energieprojecten.

Projectmanagement in Energieprojecten

De energietransitie leidt tot veel complexe projecten. Hoe realiseert u uw project op tijd, binnen budget en met een tevreden omgeving? Ons projectontwikkelingsmodel helpt uw stapsgewijs nu te doen wat nodig is voor morgen.

Lees verder

Professioneel belangenmanagement

Uw bedrijf wil een windpark realiseren of een nieuwe warmtetransportleiding aanleggen. Grote projecten met een forse impact op de omgeving. Draagvlak en ondersteuning zijn cruciaal voor het projectresultaat. Dankzij onze hulp kunt u doen wat nodig is voor morgen.

Lees verder

Innovatieve samenwerking als grote kans in energiesector

De opgaven van de energietransitie zijn complex. Om te nu te doen wat nodig is voor morgen, is samenwerking met ketenpartners en nieuwe partijen essentieel. Met het opzetten van publiek-private partnerships of strategische allianties hebben onze adviseurs ruime ervaring.

Lees verder

Formuleren visie en strategie Energietransitie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is veelomvattend. Het gaat om een andere inrichting van alle elementen in de energieketen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de gehele economie, de leefomgeving en de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Wij maken voor u de stappen concreet en creëren nieuwe kansen.

Lees verder

Mensen

Guus van Leerdam

Managing partner

Zenzi Pluut

Managing Partner

Gilles Hofman

Adviseur

Erica Maris-Kuijt

Secretaresse

Nico de Meester

Adviseur

Hanke Nijman

Adviseur

Ellen Smit

Adviseur

Hans van der Zwan

Adviseur

Hanna Rentmeester

Adviseur

Cases

Warmterotonde Zuid-Holland Cluster West

In het westelijk deel van Zuid-Holland werken publieke en private partijen samen om de warmtelevering aan huizen, bedrijven en glastuinbouw uit te breiden met nieuwe warmtetransportleidingen. De uitdaging is om investeringen in de hele keten (bronnen, transport, afnemers) van de grond te krijgen. Twynstra Gudde, heeft als onafhankelijke partij het proces begeleid waarbij de publieke en private partijen gezamenlijk een Verkennend onderzoek en Haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

Lees de case

Actuele opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

In-company training Strategisch Omgevingsmanagement

Twynstra Gudde biedt op verschillende manieren trainingen aan in Strategisch Omgevingsmanagement en Mutual Gains Approach, waaronder onze in-company trainingen.

Lees verder

Wizard

Guus van Leerdam

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt