Senior adviseur Mobiliteit en infrastructuur

Maatje Nooren

Het zijn grote vraagstukken die op de agenda van onze samenleving staan. De omslag naar slimme mobiliteitssystemen, het verduurzamen van infrastructuur, de transitie naar niet-fossiele energie: ga er maar aan staan. Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners hebben behoefte aan richting en aan heldere keuzes.

Maakt impact met

Regie op besluitvorming.

'Klare taal, heldere besluiten'

Mijn ervaring is dat het, ondanks de complexiteit, goed mogelijk is om voortgang te boeken in zulke processen en projecten. Om richting te kiezen zonder partijen onderweg te verliezen en zonder nuttige ideeën over het hoofd te zien. We kunnen echt stappen maken, juist door de complexiteit en beweeglijkheid te omarmen en oog en oor te hebben voor alle betrokken partijen.

Kern van mijn aanpak is een heldere regie op het proces van besluitvorming. Ik richt mij op het positioneren, verder ontwikkelen en tot een goed resultaat brengen van issues en projecten in hun politiek-bestuurlijke omgeving. Ik verwoord ingewikkelde en gevoelige materie op een verfrissende wijze, met aandacht voor de belangen (en soms eigenaardigheden) van partijen binnen en buiten de overheid. Door belangen te benutten en door inhoud, omgeving en bestuurskamer te verbinden geef ik concreet vorm te geven aan het afstem- en besluitvormingsproces. Zo blijft het ‘stromen’ en komen we samen tot de juiste besluiten op het juiste moment.

Senior adviseur Mobiliteit en infrastructuur

Maatje Nooren

Maatje Nooren

Het zijn grote vraagstukken die op de agenda van onze samenleving staan. De omslag naar slimme mobiliteitssystemen, het verduurzamen van infrastructuur, de transitie naar niet-fossiele energie: ga er maar aan staan. Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners hebben behoefte aan richting en aan heldere keuzes.

Maakt impact met

Regie op besluitvorming.

'Klare taal, heldere besluiten'

Mijn ervaring is dat het, ondanks de complexiteit, goed mogelijk is om voortgang te boeken in zulke processen en projecten. Om richting te kiezen zonder partijen onderweg te verliezen en zonder nuttige ideeën over het hoofd te zien. We kunnen echt stappen maken, juist door de complexiteit en beweeglijkheid te omarmen en oog en oor te hebben voor alle betrokken partijen.

Kern van mijn aanpak is een heldere regie op het proces van besluitvorming. Ik richt mij op het positioneren, verder ontwikkelen en tot een goed resultaat brengen van issues en projecten in hun politiek-bestuurlijke omgeving. Ik verwoord ingewikkelde en gevoelige materie op een verfrissende wijze, met aandacht voor de belangen (en soms eigenaardigheden) van partijen binnen en buiten de overheid. Door belangen te benutten en door inhoud, omgeving en bestuurskamer te verbinden geef ik concreet vorm te geven aan het afstem- en besluitvormingsproces. Zo blijft het ‘stromen’ en komen we samen tot de juiste besluiten op het juiste moment.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.