Maak samen met Jos de weg vrij voor nieuwe mobiliteit | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Maak samen met Jos de weg vrij voor nieuwe mobiliteit

“De technologische ontwikkelingen in mobiliteit gaan snel. De vraag is hoe de overheid daarop kan inspelen met verstandige, toekomstbestendige investeringen. Hierover adviseert Jos Kalfsbeek: “Hoe kan de wereld er over 25 jaar uitzien? Heeft iedereen dan een speed pedelec? Rijden we allemaal in zelfrijdende voertuigen? Wat betekent dat dan voor de verkeersveiligheid en de inrichting van wegen? Wat betekent het voor de keuzes die vandaag in beleid en projecten nodig zijn?

Zoeken naar toekomstbestendige bouwstenen voor veilige mobiliteit

De toekomst voorspellen, kan niemand. Maar iedereen kan wel loskomen van z’n bestaande denkkaders en zich aan de hand van scenario’s een beeld vormen van hoe de wereld er over enkele decennia uit zou kunnen zien. Een voorstelling. Geen voorspelling. En van daaruit terugredeneren.”

Zo vroeg netwerkorganisatie ROV Oost-Nederland aan Twynstra Gudde om mee te denken over een regionale visie op veilig fietsen. Jos: “Voor deze visie wilden we een beeld krijgen van ons fietsgebruik in de toekomst. Hoeveel fietsen we, waarop fietsen we, waar fietsen we en hoe verschillen jongeren, volwassenen en ouderen daarin? En wat betekent dit voor veilig fietsen? Met de methode van backcasting zijn we aan de slag gegaan. Wij hebben vier eenvoudige scenario’s gemaakt. En we hebben een groep mensen bij elkaar gebracht die in staat zijn om breed, vanuit verschillende achtergronden die scenario’s te bekijken. Met hen hebben we een goed voorbereide rondetafelsessie gehouden. We hebben de deelnemers uitgedaagd om los te komen van dagelijkse beperkingen. Niet vanuit het heden redeneren, maar vanuit de toekomst. De oogst uit die sessie hebben we samengevat in een aantal bouwstenen voor de visie op veilig fietsen.” 

“Ik heb een technische achtergrond als civiel ingenieur. Maar de essentie van mijn werk bij Twynstra Gudde, en dat maakt het voor mij zo boeiend, is dat ik steeds kijk naar wat de technologie betekent voor de inrichting van de samenleving. Ik pendel voortdurend tussen twee werelden: de wereld van de technologie en de wereld van politiek en samenleving. Ik zoek naar een verbinding en een vertaalslag. Dat is vaak een uitdaging en absoluut van toegevoegde waarde.

Jos Kalfsbeek is senior adviseur mobiliteit

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Jos Kalfsbeek

Senior adviseur

Neem contact op