Maak samen met Britta en Catherine het leiderschap bij het Alfa-college nóg sterker | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Maak samen met Britta en Catherine het leiderschap bij het Alfa-college nóg sterker

“‘Wil jij ons de komende jaren helpen met leiderschapsontwikkeling?’ Dat was de vraag, toen het Alfa-college ons belde,” herinnert Britta Gielen zich. “Dan ga je ernaar toe. Kennismaken. Je maakt een klik. Hoe kijkt men tegen leiderschap aan? Hebben we ongeveer dezelfde visie? Dat vind ik het mooie van ons werk. We komen ergens binnen en zijn dan voor langere tijd betrokken bij een organisatie. Betrokken, maar toch op gepaste afstand.”

Twee jaar lang met elkaar een spannende reis maken

Het Alfa-college is het christelijk ROC in Noord- en Oost-Nederland met 13.000 leerlingen. Men heeft niet te kampen met problemen. Integendeel. Het Alfa staat steevast in de top-10 van alle lijstjes over ROC’s in Nederland. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Catherine van Nierop: “Er ligt een visie voor 2018 en het College van Bestuur ziet in dat het realiseren daarvan veel vraagt van leidinggevenden. Dat past bij onze aanpak. Wij kijken altijd naar de relaties tussen de mensen en de doelen van een organisatie. Dat vind ik ook het leuke van dit werk. We doen niet een dingetje, maar zijn met de hele organisatie bezig.” Britta: “We gaan een paar jaar met elkaar op reis en die reis maken we spannend. Denken en doen, plezier en nuchterheid. We zijn scherp en vriendelijk. Je moet goed kunnen luisteren en je dienstbaar opstellen. De klant weet zelf het beste hoe zijn organisatie eruit ziet. Dat is ons vertrekpunt.”

Catherine: “Je wordt zelf ook voortdurend uitgedaagd. We ontwikkelen nieuwe theorieën en modellen. En we werken altijd met elkaar samen. Dat inspireert. Je houdt elkaar scherp. Ik merk dat ik daardoor sterker word. Daarmee wordt het ook voor de klant steeds beter.” Britta: “We zetten mensen aan het denken over de vanzelfsprekendheden die ze zelf niet altijd meer zien. We bieden mensen vaak een ander perspectief. Dat horen we ook terug. Dat mensen meer verbondenheid ervaren en dat men elkaar beter weet te vinden. Zoiets maakt me blij, want dan weet ik dat de organisatie daar uiteindelijk ook beter van wordt.”

Britta Gielen is partner leiderschapsontwikkeling

Catherine van Nierop is adviseur leiderschapsontwikkeling

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op