Lerend evalueren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Lerend evalueren

Steeds vaker gaat het onze opdrachtgevers bij evaluaties niet alleen om het meten en weten, maar om het leren. Dat leren is toekomstgericht, zodat de organisatie er beter van wordt. Door onze brede ervaring met evaluaties van samenwerking en complexe programma’s herkennen we de mechanismen, problemen en dilemma’s bij onze opdrachtgevers.

Tijdens spiegelbijeenkomsten geven we op basis van onderzoek verkregen beelden en verhalen terug aan de betrokkenen, en dán ontstaat het goede gesprek. Door gebruik te maken van beelden en verhalen worden betrokkenen uitgedaagd zelf te benoemen wat ze raakt en welke lessen zij trekken. Natuurlijk brengen wij onze kennis en ervaring in, zodat het gesprek ook écht leidt tot nieuwe inzichten en toekomstperspectief.

"Toen Twynstra Gudde begon, gebeurde er echt iets in de zaal, mensen zaten op het puntje van hun stoel. Deelnemers werden aan het denken gezet op een prikkelende manier."

Bert de Wit, Rijkswaterstaat over onze interventie op het congres Time To Maintain

We krijgen terug dat evaluaties meer impact hebben en de lessen langer blijven hangen, mede doordat we gebruik maken van bijzondere vormen. Zoals het theaterstuk dat live werd opgevoerd voor een groep nauw betrokkenen bij een groot overheidsprogramma. Het ging over de rol van tijd, de spanning tussen beleid en uitvoering, en tussen ambitie en complexiteit. Een direct betrokkene bij deze evaluatie zei: “zo heb ik mij twee jaar lang gevoeld, en nu pas wordt het bespreekbaar”. Zie het filmpje voor een impressie.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak.