Adviseur

Leon Tammes

Als adviseur Aanbesteden en Contracteren help ik (publieke) organisaties bij contracterings- en aanbestedingsvraagstukken in de bouw en infrastructuur. Ik word enthousiast van projecten die een innovatief karakter hebben, technisch ingewikkeld zijn en plaatsvinden in een complex politiek-bestuurlijk speelveld. Ik heb ruime ervaring met alle aspecten van contractmanagement, van de marktbenaderingsstrategie tot en met de contractbeheersing.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren.

Projectteams schakelen vaak te laat marktpartijen in, door gebrek aan vertrouwen of kennis. Hierdoor worden kansen gemist op het gebied van bijvoorbeeld innovatie of kostenreductie. Samen met het projectteam stel ik de inkoopstrategie op. Ik zorg ervoor dat de wijze en het moment waarop de markt betrokken wordt maximaal op de projectdoelen en ambities zijn afgestemd. Vervolgens werk ik samen met het team de inkoopstrategie uit tot concrete activiteiten en producten, zoals een marktconsultatie, de aanbesteding en het aanbestedings-en contractdossier. Door mijn ervaring als risicomanager ben ik in staat risico’s scherp in kaart te brengen en te bepalen hoe die in het contract, de aanbesteding of tijdens de uitvoering beheerst kunnen worden.

Ik voer deze werkzaamheden uit met het oog op de goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Omdat het mijn overtuiging is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat er uiteindelijk een beter resultaat wordt bereikt.

Adviseur

Leon Tammes

leon tammes

Als adviseur Aanbesteden en Contracteren help ik (publieke) organisaties bij contracterings- en aanbestedingsvraagstukken in de bouw en infrastructuur. Ik word enthousiast van projecten die een innovatief karakter hebben, technisch ingewikkeld zijn en plaatsvinden in een complex politiek-bestuurlijk speelveld. Ik heb ruime ervaring met alle aspecten van contractmanagement, van de marktbenaderingsstrategie tot en met de contractbeheersing.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren.

Projectteams schakelen vaak te laat marktpartijen in, door gebrek aan vertrouwen of kennis. Hierdoor worden kansen gemist op het gebied van bijvoorbeeld innovatie of kostenreductie. Samen met het projectteam stel ik de inkoopstrategie op. Ik zorg ervoor dat de wijze en het moment waarop de markt betrokken wordt maximaal op de projectdoelen en ambities zijn afgestemd. Vervolgens werk ik samen met het team de inkoopstrategie uit tot concrete activiteiten en producten, zoals een marktconsultatie, de aanbesteding en het aanbestedings-en contractdossier. Door mijn ervaring als risicomanager ben ik in staat risico’s scherp in kaart te brengen en te bepalen hoe die in het contract, de aanbesteding of tijdens de uitvoering beheerst kunnen worden.

Ik voer deze werkzaamheden uit met het oog op de goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Omdat het mijn overtuiging is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat er uiteindelijk een beter resultaat wordt bereikt.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.