Adviseur

Leon Tammes

Het mooie aan mijn werk is dat je na verloop van tijd buiten kunt zien wat er is gerealiseerd. Het gerealiseerde is tot stand gekomen door een samenwerking tussen bouwer en opdrachtgever. Voor de samenwerking tussen deze twee partijen is steeds meer aandacht. Ondanks deze ontwikkeling kan contracteren en aanbesteden nog steeds zoveel beter. Ik help daar in mijn werk aan mee.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren.

Vaak schakelen projecten door gebrek aan vertrouwen of kennis te laat marktpartijen in, waardoor kansen op bijvoorbeeld innovatie of kostenreductie worden gemist. Samen met het project en de markt stel ik de inkoopstrategie op, waardoor de wijze en het moment waarop de markt betrokken wordt maximaal op de projectdoelen en ambities worden afgestemd. Vervolgens werk ik de inkoopstrategie uit tot concrete activiteiten en producten, zoals een marktconsultatie, de aanbesteding en het aanbestedings-en contractdossier.

 Ik werk aan samenwerkingsrelaties in de bouw en infrastructuur. Zo stel ik bijvoorbeeld de inkoopstrategie op voor een ruimtelijk programma, de contractstukken voor een dijkversterkingsproject of begeleid ik een innovatiepartnerschap procedure voor een afvalverwerker. Ik ben goed in het aanbrengen van structuur in contract- en aanbestedingsdocumenten en zorg  ervoor dat de documenten goed aansluiten op de projectdoelen en ambities. Ik voer deze werkzaamheden uit met het oog op de goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Omdat het mijn overtuiging is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat er uiteindelijk een beter resultaat wordt bereikt.

Adviseur

Leon Tammes

leon tammes

Het mooie aan mijn werk is dat je na verloop van tijd buiten kunt zien wat er is gerealiseerd. Het gerealiseerde is tot stand gekomen door een samenwerking tussen bouwer en opdrachtgever. Voor de samenwerking tussen deze twee partijen is steeds meer aandacht. Ondanks deze ontwikkeling kan contracteren en aanbesteden nog steeds zoveel beter. Ik help daar in mijn werk aan mee.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren.

Vaak schakelen projecten door gebrek aan vertrouwen of kennis te laat marktpartijen in, waardoor kansen op bijvoorbeeld innovatie of kostenreductie worden gemist. Samen met het project en de markt stel ik de inkoopstrategie op, waardoor de wijze en het moment waarop de markt betrokken wordt maximaal op de projectdoelen en ambities worden afgestemd. Vervolgens werk ik de inkoopstrategie uit tot concrete activiteiten en producten, zoals een marktconsultatie, de aanbesteding en het aanbestedings-en contractdossier.

 Ik werk aan samenwerkingsrelaties in de bouw en infrastructuur. Zo stel ik bijvoorbeeld de inkoopstrategie op voor een ruimtelijk programma, de contractstukken voor een dijkversterkingsproject of begeleid ik een innovatiepartnerschap procedure voor een afvalverwerker. Ik ben goed in het aanbrengen van structuur in contract- en aanbestedingsdocumenten en zorg  ervoor dat de documenten goed aansluiten op de projectdoelen en ambities. Ik voer deze werkzaamheden uit met het oog op de goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Omdat het mijn overtuiging is dat een goede samenwerking ervoor zorgt dat er uiteindelijk een beter resultaat wordt bereikt.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.