Partner Overheid en organisatie

Jeroen den Uyl

Tussen overheid, markt en gemeenschap pak ik maatschappelijke vraagstukken aan. De overheid kan het niet alleen, de markt ook niet, net zo min als de gemeenschap. Deze drie partijen zijn heel verschillend, ze spreken elkaars taal niet, hechten aan andere waarden.
Door in het netwerk te gaan staan en regie te nemen help ik deze partijen met elkaar op te trekken en beweging te maken. Dat leidt dat tot samenwerkingen, allianties of netwerken.

Maakt impact met

Burgerparticipatie, Samenwerken.

Ik vind het erg leuk om gewoon te beginnen. Ik begin ergens, in het vraagstuk, probeer dan alle stakeholders in beeld te krijgen, de usual en de unusual, en onderzoek hoe zij willen bijdragen het vraagstuk op te lossen. Ik kan inspireren, en het leuk maken. Ook kan ik de urgentie van het vraagstuk ‘aanzetten’ als die urgentie weg is geraakt. Met mijn inspiratie creëer ik een sfeer van optimistisch geloof, een stip, een verhaal, waar de partijen weer in durven te geloven.

Dan lukt het vaak om een plan te maken, een weg te banen, een agenda te formuleren. Een proces van innovatie, waar ook ruimte is om te leren. Als er niet gefaald kan worden wordt het doel niet bereikt.
Ik doe dat als partner voor overheden en voor gemeenschappen en voor bedrijven. Ik baseer me op mijn ervaring in sociale, fysieke en economische vernieuwing, mijn politieke ervaring.

Partner Overheid en organisatie

Jeroen den Uyl

Jeroen den Uyl

Tussen overheid, markt en gemeenschap pak ik maatschappelijke vraagstukken aan. De overheid kan het niet alleen, de markt ook niet, net zo min als de gemeenschap. Deze drie partijen zijn heel verschillend, ze spreken elkaars taal niet, hechten aan andere waarden.
Door in het netwerk te gaan staan en regie te nemen help ik deze partijen met elkaar op te trekken en beweging te maken. Dat leidt dat tot samenwerkingen, allianties of netwerken.

Maakt impact met

Burgerparticipatie, Samenwerken.

Ik vind het erg leuk om gewoon te beginnen. Ik begin ergens, in het vraagstuk, probeer dan alle stakeholders in beeld te krijgen, de usual en de unusual, en onderzoek hoe zij willen bijdragen het vraagstuk op te lossen. Ik kan inspireren, en het leuk maken. Ook kan ik de urgentie van het vraagstuk ‘aanzetten’ als die urgentie weg is geraakt. Met mijn inspiratie creëer ik een sfeer van optimistisch geloof, een stip, een verhaal, waar de partijen weer in durven te geloven.

Dan lukt het vaak om een plan te maken, een weg te banen, een agenda te formuleren. Een proces van innovatie, waar ook ruimte is om te leren. Als er niet gefaald kan worden wordt het doel niet bereikt.
Ik doe dat als partner voor overheden en voor gemeenschappen en voor bedrijven. Ik baseer me op mijn ervaring in sociale, fysieke en economische vernieuwing, mijn politieke ervaring.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.