Is Ook Twynstra Gudde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Is Ook Twynstra Gudde

Aan veel taaie maatschappelijke vragen ligt een paradox ten grondslag: bestaande manieren van denken en doen houden het vraagstuk in stand en zullen dus nooit tot een oplossing leiden. Ook als het lukt om de lastige vragen te adresseren, blijkt het vaak moeilijk om uit bestaande patronen te breken. Twynstra Gudde leidt u via verrassend nieuw perspectief naar concrete oplossingen. Door een intensieve samenwerking met kunstenaars en ontwerpers: Is Ook Twynstra Gudde.

De afgelopen jaren hebben wij tientallen klanten geholpen om met nieuwe ogen naar hun organisatie en vragen te laten kijken. Door kennis van co-creatie en ontwerpprocessen te koppelen aan onze kennis van samenwerking en verandering komen we tot verrassende en concrete nieuwe oplossingsrichtingen. Ook voor vragen die moeilijk zijn te hanteren, omdat ze veranderlijk en veelvormig zijn. Zo brengen we creativiteit in waar het nodig is, in het hart van uw vraagstuk.

Onze netwerksamenwerking met kunstenaars en ontwerpers heet Is Ook, naar het nieuwe perspectief dat we elke dag samen met onze klanten ontwikkelen. Want een samenwerking is ook een club. De toekomst is ook nu. Ziek zijn is ook leren. Een bouwput is ook een tijdelijke economie. Een eind fietsen is ook de beste omweg van Nederland. Een verzorger is ook een carehacker. En een burger is ook het sociale kapitaal van de stad?

Graag verkennen we in een gesprek wat we voor u kunnen betekenen!

André Schaminée

adviseur

Neem contact op