Blog Zorgkracht: Voorbereiding op een calamiteit in de jeugdzorg

Als onderdeel van de decentralisaties zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het is aan de gemeenten de jeugdhulp vanaf 2015 te organiseren. De gemeenten werken daarbij onder meer samen met zorginstellingen, jeugdbescherming en de politie. Calamiteiten in de jeugdhulp zullen zich in de toekomst, ondanks alle inspanningen van betrokkenen, helaas blijven aandienen.

Toegevoegd door Albert Timmers op 26 juli 2019

Zodra er zich in Nederland een crisis voordoet staan er duizenden professionals 24 uur per dag klaar om in actie te komen. Zij hebben zich, individueel en in teams, voorbereid met opleidingen, trainingen en oefeningen. Bij een crisis in de jeugdzorg nemen echter andere spelers plaats aan de crisistafel. De wethouder ‘Sociaal Domein’ in plaats van de portefeuillehouder ‘Crisisbeheersing’. Of de directeur van een zorginstelling in plaats van de brandweercommandant.

Simulatie brengt kennis en organisaties samen

TwynstraGudde heeft ‘Zorgkracht’ ontwikkeld. Dit is een spelsimulatie die betrokkenen voorbereidt op een calamiteit in de jeugdhulp. Dat kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsteams zijn maar ook directieteams van instellingen. In de simulatie brengen wij de kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van crisisbeheersing samen met het veld van jeugdhulp. Daarnaast zorgt de crisisgame ervoor dat gemeentelijk teams hun nieuwe calamiteitenprocedures doordenken en vooral doorleven.

Spelsimulatie ‘Zorgkracht’ op maat

Deze spelsimulatie geeft blijvend inzicht over hoe u adequaat optreedt zodra er zich een calamiteit in de jeugdhulp voordoet. Op deze wijze kunnen de gevolgen van de calamiteit zoveel mogelijk worden beperkt. Wij vinden dat een jeugdige daar in onze samenleving recht op heeft.  Wij kijken graag samen met jou hoe je ‘Zorgkracht’  in kunt zetten in jouw organisatie.

Meer over samenwerken binnen het sociaal domein 

ja, ik wil meer weten over Zorgkracht

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.