Nieuws Werken aan duurzaam herstel

De coronacrisis heeft ons gedwongen anders te werken. Anders samen te werken en op een andere manier om te gaan met klanten, patiënten of burgers. Wat kunnen we daar van leren? En wat is er nodig voor een goede ‘reset’ en een duurzaam herstel? TwynstraGudde helpt met doordacht advies en werkbare oplossingen.

Toegevoegd door Dan Kamminga op 24 februari 2021

Veranderingen die voorheen wellicht lastig te realiseren waren, komen nu onder druk ogenschijnlijk eenvoudig tot stand. Zou het niet mooi zijn om een aantal van deze aanpassingen vast te houden en te omarmen als fundament voor een structurele verandering. De afgelopen periode stond voornamelijk in het teken van het beperken van de schade. Nu is de tijd gekomen om vooruit te kijken. Te evalueren, te leren en de organisatie aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’.

Werken aan duurzaam herstel

Zijn mijn strategische prioriteiten nog de juiste? 

 • De samenleving is veranderd. Of het nu gaat om duurzame mobiliteit of klimaatverandering, de toekomst laat zich lastig voorspellen. Maar je kunt wel met de kennis van nu inspelen op de signalen en veranderingen uit de samenleving om zo relevante trends te identificeren en strategische keuzes te maken. Met de Futuring methode stomen wij jouw organisatie klaar voor de grote transities van de 21e eeuw.

 • Je wilt heldere prioriteiten stellen voor het werk van je organisatie. In iedere organisatie moet je dealen met schaarse menskracht, expertises en (financiële) middelen. Welk project of programma start je op en welke niet? Welke afweging maak je? Portfoliomanagement helpt je om heldere prioriteiten te stellen.

 • De invoeringsdatum van de Omgevingswet is opnieuw gewijzigd en biedt ruimte voor heroriëntatie op de implementatie van de wet. Pak deze “ruimte” om de instrumenten en systemen op orde te krijgen. Wij helpen met een gratis quick scan en het ontwikkelen van sturingsmaatregelingen. Ook kun je de instrumenten vanuit de Omgevingswet inzetten bij het realiseren van jouw klimaatopgave.

 • In de toekomst zullen gemeenten blijvende extra taken hebben in de gezondheidszorg. Maar hoe verenigt zich dit met de reguliere werkzaamheden? We helpen jou of je gemeente bij het in kaart brengen en prioriteren van de werkzaamheden van jouw organisatie, zowel als gevolg van de crisis, als regulier. Hiervoor zetten wij onze quick scan in.

 • Leren van de crisis. Wat doe je morgen anders? Is het terug naar het oude of levert de crisis ons iets blijvends op? Wat wil je juist behouden, wat is veranderd en hoe borg je dat samen? Maak je team sterker en herijk je gezamenlijke focus.

Alle mensen

Alle mensen

 

 

Inspiratie, verdieping en nieuwe inzichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Leren en evalueren, wat zijn de lessen van deze crisis?

 • Het collectieve verandervermogen en energie heeft plaatsgemaakt voor verandermoeheid: ‘daar gaan we weer’. Wat leren we hiervan voor het realiseren van veranderprocessen in organisaties?
   
 • Je wilt meer inzicht in wat er echt toe doet. Bij een toekomstgerichte manier van werken horen ook momenten van ‘nuchter kijken waar je staat’. Wij helpen je snel inzicht te krijgen. Dat doen we met scherpe analyses en een objectieve aanpak. Wij helpen je om je prestaties meetbaar te maken.

 • Het tijdig evalueren van je aanpak van de coronacrisis is belangrijk. Zo borg je geleerde lessen. Wij geven zes concrete tips die gemeenten en veiligheidsregio’s mee kunnen nemen in hun (tussentijdse) evaluatie van de wijze waarop is gereageerd op de coronacrisis.

 • De coronacrisis heeft (mogelijke) gevolgen voor gemeenten. Maar wat kun je verwachten en hoe ga je daarmee om? In onze impactanalyse schetsen we een beeld en geven we aanbevelingen en tips.

 • De tijd is aangebroken om te werken aan een duurzaam herstel in de zorg. Wat gaan we echt anders (blijven) doen en mag er dan niks terug naar ‘het oude normaal’? Vier vragen die je jezelf moet stellen om tot duurzaam herstel te komen.

 • We werken aan herstel van de eerste fase van de coronacrisis en bereiden ons voor op mogelijk volgende episodes van de ziekte. Tijdig evalueren van de gekozen aanpak is belangrijk om geleerde lessen te borgen. Lees de vijf tips voor een toekomstgerichte (crisis)evaluatie voor zorgorganisaties.

Alle mensen

Alle mensen

Wat betekent de nieuwe manier van werken voor mijn organisatie en omgeving?

 • Hoe pas je jouw organisatie, in al zijn facetten, aan op de post-corona werkomgeving? Zoals leiding geven en samenwerken op afstand en de nieuwe functie van het kantoorgebouw. 

 • Vervoersbedrijven die een sterke daling zien in personenvervoer moeten opnieuw kijken naar hun mobiliteitsstrategie.  Ook zien zij Asset management als sleutel tot succes. Wij zijn in gesprek gegaan met wereldwijde spelers en delen hun visie hierop.

 • Door de druk van de coronacrisis lukt het gemeentelijke organisaties de noodzakelijke stappen voor een verandering binnen een tijdsbestek van enkele maanden te zetten. Corona blijkt een krachtige aandrijver. Hoe maak je hier gebruik van? Lees meer over hoe je tot een integrale veranderaanpak komt.

 • Facility managers zijn gestart met de ingebruikname van het 1,5 meter kantoor. Maar hoe ziet dit kantoor eruit? Wij spraken vijftien facilitair professionals over de overwegingen en keuzes die zij nu maken.

 • Wij zien zes thema’s waar de nadruk op zal komen te liggen in de “nieuwe” werkomgeving. Van de wendbaarheid van de werkomgeving tot een prominente ontmoetingszone in een kantoor.

 • Dit is het moment om je huisvestingsstrategie aan te scherpen. Want hoe gaat het toekomstige werken er uit zien? Wat doet dat met de huidige gebouwvoorraad? Lees meer over onze integrale benadering hoe jouw huisvesting er post-corona uit moet zien.

 • Ook in de nieuwe werkwereld wil je je klanten zo goed mogelijk bedienen. Maar je wilt ook veranderen en vernieuwen en hierbij dicht bij je eigen kracht blijven. Als leidinggevende heb je daarin een bijzondere positie. Je eerste stap is kijken naar je eigen persoonlijk leiderschap.

 • Veranderingen zijn complexe processen en stellen je verandervermogen op de proef. In een blogreeks van 5 nemen wij je mee in wat je allemaal tegenkomt. Want uiteindelijk is het “zoeken” naar het ongemak om zo de omslag te maken.

 • De coronacrisis heeft ons geleerd dat projecten of programma’s ook online gestart kunnen worden. Sommige projecten en programma’s zijn stil gevallen. Onze programmamanagement adviseurs helpen je om met een online Project- of Programma Start Up je project of programma gemakkelijk weer op te starten.

 • Voor Omgevingsmanagement hoef je zeker niet altijd fysiek bij elkaar te komen. Maar hoe ga je dan met succes het gesprek aan met je stakeholders? Samen met onze opdrachtgevers hebben wij ervaring opgedaan met verschillende online werkvormen om het Omgevingsmanagement effectief te laten zijn.

 • We zijn plots allemaal zeer kundig geworden in digitaal samenwerken. Veel organisaties kopiëren te snel hun offline werkprocessen naar de digitale wereld. Terwijl het een mooi en noodzakelijk moment is om te vernieuwen. Maar hoe vernieuw je op een creatieve manier?

 • Goede ideeën om de zorg te verbeteren worden vaak projectmatig opgepakt. Maar om echt impact te maken en waardevolle resultaten te behalen, moet je een project succesvol voor elkaar zien te krijgen. Beantwoord deze negen vragen voor een succesvolle project start-up.

Alle mensen

Alle mensen

Ik wil mijn risico’s beter in beeld hebben. Hoe doe ik dat?

 • Er zijn altijd risico’s die jouw project of programma in gevaar kunnen brengen. Wij hebben vanuit verschillende invalshoeken nagedacht over mogelijke beheersing van deze risico’s. Om zo te zien welke impact deze risico’s hebben en hoe je dit mogelijk kunt beperken. Dit doen wij met behulp van een risicoscan.

 • Hadden we ons beter kunnen voorbereiden op de coronapandemie? Goed risicomanagement is veel meer dan alleen het doen van een risicoanalyse. Hoe maak je jouw organisatie wendbaarder?

 • Ook bedrijven met risicomanagement van wereldklasse zullen geconfronteerd worden met onvoorziene risico’s. Hoe bereid je je hierop voor? Snelle herkenning en vervolgens adequaat handelen

Alle mensen