Webinar 22 september Webinar ontwikkeling Zuidplaspolder

22 september organiseert TwynstraGudde samen met stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons en vakblad ROm/Stadszaken.nl een online vakdebat over de integrale ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder.

Toegevoegd door Sophie Hoogendijk op 7 september 2021

TwynstraGudde is als procesbegeleider voor de gemeente Zuidplas betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw dorp met 8.000 woningen, twee bedrijventerreinen en een vernieuwd landschap voor natuur en recreatie in de Zuidplaspolder. Een project met grote ambities om bij te dragen aan de (boven)regionale woningbouwopgave, de regionale werkgelegenheid en het toekomstbestendig maken van de polder, dat uitdagingen kent op gebied van water en bodem. Niets doen is dan ook geen optie.

ontwikkeling-Zuidplaspolder-Post

Opgavegericht werken

De ontwikkeling heeft ook veel impact voor de gemeente(organisatie), die het Middengebied onder eigen regie gaat ontwikkelen volgens het principe van opgavegericht werken. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland en Grondbank RZG Zuidplas over onder andere aanpassingen van het provinciale omgevingsbeleid, investeringen in mobiliteit, het realiseren van natuurontwikkeling en de aankoop van gronden van de provincie en de Grondbank door de gemeente. Met de vaststelling van het Masterplan kan nu gestart worden met het opstellen van een bestemmingsplan en de voorbereidingen voor de bouw.

Hoe gaat de gemeente dit aanpakken? Hoe is de gemeente tot dit plan gekomen? Wat zijn de succesfactoren geweest om tot een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst te komen? Hoe wordt de ontwikkeling als opgave aangestuurd?

Marco van Lente, procesmanager, vertelt er alles over tijdens het webinar op 22 september. Ook Michael Burgmans, directeur Opgaven en Gebiedsontwikkeling van de gemeente Zuidplas, en Martijn Niehof, masterplan projectleider van KuiperCompagnons zijn sprekers tijdens het webinar.

Meld je hier aan voor het Webinar ontwikkeling Zuidplaspolder.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.