Aanpak Wat wordt jouw koers door de crisis?

Naast de aandacht die bestuurders en organisaties moeten hebben voor het managen en doorstaan van de crisis nu, moeten zij tegelijkertijd nadenken over de koers erná. Daarbij stellen zij overal de zelfde twee vragen, zo horen wij in de praktijk: ‘Hoe lang gaat dit duren?’ en ‘Hoe groot gaat de impact zijn?' Wij helpen bestuurders met een compact strategietraject, een passende, robuuste strategie te ontwikkelen. 

Toegevoegd door Bram den Engelsen op 10 april 2020

Langzamerhand (zie bij voorbeeld de berekeningen van het CPB over onze economie, of de overwegingen van Kim Putters over de veranderende kracht van deze crisis) kunnen we ervan uitgaan dat, los van het managen van deze crisis, er ook een blijvend effect op onze omstandigheden zal zijn, waarop we ons moeten voorbereiden. Wij bieden je graag handvatten op beide niveaus, vanuit een scenariogedreven benadering.

2Wat wordt uw koers door de crisis

In termen van de beproefde methodiek van scenario- planning vertegenwoordigen de genoemde vragen twee ‘kernonzekerheden’. En die laten zich vertalen in vier scenario’s (met dank aan Paul de Ruijter, specialist in scenarioplanning uit ons netwerk). Elk scenario staat voor een plausibele toekomst, die voor individuele organisaties niet of nauwelijks beïnvloedbaar is, maar waarin zij wel moeten acteren.

Overbruggen betekent hier: zo weinig mogelijk doen en zo snel mogelijk terug naar normaal.

Overleven
betekent dat we onszelf langduriger volgens gekende technieken instellen op de tijdelijke impact van de crisis.

Aanpassen betekent dat we lessen trekken uit een veranderde situatie en ons daarop voor de duur van de crisis inrichten.

Transformeren betekent dat we accepteren dat de situatie blijvend veranderd is – en wij dus ook moeten veranderen.

3Wat wordt uw koers door de crisis

Ieder scenario kent een algemeen handelingsrepertoire, dat vervolgens specifiek kan worden gemaakt per sector en per organisatie. We benoemen hier die repertoires op algemeen niveau.

Strategy

Compact strategietraject

Tegen deze achtergrond hebben wij het aanbod ontwikkeld van een compact strategietraject, dat bestaat uit twee digitale workshops en een advies.

Workshop 1

Inkleuren van de algemene scenario’s naar uw betreffende sector en organisatie.

Workshop 2

Benoemen van uw strategische opties en handelings- repertoires per scenario.

Expertadvies

De hoofdlijnen van een passende, robuuste strategie.

De uitkomsten van beide workshops en het advies worden gebundeld in een compact verslag met concrete aanbevelingen.

Niet alleen de sleutelfunctionarissen zijn momenteel bezig met crisismanagement en impactanalyse. Zo zullen er vermoedelijk ook in uw organisatie meerdere personen zijn die in deze workshops kunnen participeren. Het kost hen niet meer tijd dan de deelname aan de workshops (elk 1,5 uur).

Wij vervullen de rol van procesbegeleider, penvoerder en expert.

De eerste workshop is kosteloos. Voor een geheel traject (twee workshops en advies) rekenen wij een vast bedrag. Bij de prijsstelling is inbegrepen dat wij een deel van de kosten voor onze rekening nemen. De doorlooptijd is twee weken.

Ja, ik ben geïnteresseerd.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.